Tervetuloa!

Olen Mirka Soinikoski, 48-vuotias aluevaltuutettu, kaupunginvaltuutettu ja anestesialääkäri Hämeenlinnasta. Haluan olla mukana ratkaisemassa luonto- ja ilmastokriisiä, puolustamassa lasten oikeuksia sekä torjumassa eriarvoisuutta ja köyhyyttä. Siksi valintani on Vihreät

Työskentelen Kanta-Hämeen keskussairaalassa ja vihreään politiikkaan lähdin mukaan vuoden 2012 kuntavaaleissa, Pekka Haaviston presidentinvaalikampanjan innoittamana. Toimin Hämeen vihreänä kansanedustajana pandemian ja sodan värittämällä vaalikaudella 2019-2023. 

(Kansanedustaja Mirka Soinikoski, kuva Salla Merikukka 2022)

Luonto ja ilmasto

Ilmastonmuutosta ei voi enää estää, mutta omilla valinnoillamme voimme hidastaa sitä ja säilyttää elinkelpoisen planeetan myös tuleville sukupolville. Suojellaan monimuotoista luontoa ja toteutetaan Evon tiedekansallispuisto. Hakkuumäärät metsissä on saatava kestävälle tasolle.

Fossiilisista irtautumista pitää jatkaa. Liikenteen päästöt on puolitettava, Päärata tarvitsee lisäraiteita ja joukkoliikennettä pitää kehittää, jotta matkaketjut palvelevat paremmin koko Hämeessä.

Lapset ja nuoret

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään ja turvalliseen arkeen. Kootaan lapsiperheiden palvelut helposti saavutettaviin perhekeskuksiin. Laadukas varhaiskasvatus ja turvallinen koulupolku kuuluu kaikille. Vahvistetaan oppilaiden tukea ja oikeutta pienryhmäopetukseen ja erityisopetukseen. Lastensuojelulaki tarvitsee kokonaisuudistuksen.

Kestävä talous

Siirretään verotuksen painopistettä työn ja yrittämisen verotuksesta ympäristöhaittojen ja kulutuksen verottamiseen. Torjutaan veronkiertoa ja harmaata taloutta. Vihreät ovat sitoutuneet tasapainottamaan valtion taloutta 2035 mennessä. Talouden sopeutustoimet on kohdennettava niin, että samalla edistetään päästövähennyksiä ja vähennetään köyhyyttä.

Hyvinvointi ja terveys

Syrjäytymiseen ja terveyseroihin pitää puuttua joka tasolla, ongelmien kasautuessa hyvinvointivaltion turvaverkon pitää toimia. Hyvinvoiva ja arvostettu henkilöstö on koko soten selkäranka. Oikea apu, oikeaan aikaan. Lääkärille pitää päästä viikossa ja mielenterveys- ja päihdepalvelut on korjattava, myös alaikäisille tarvitaan vieroituspaikkoja. Päätöstenteko kaipaa edelleen lisää ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.

Minulle tärkeitä teemoja ovat myös kiertotalouden ratkaisut ja resurssiviisaus, ihmisten oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu sekä lapsen oikeudet. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen maaliin vieminen oli yksi eduskuntavaalien 2019 tärkeimmistä teemoista. Hyvinvointialueet aloittivat 1.1.2023 ja uudistusta päästään vihdoin toteuttamaan käytännössä. Siihen työhön tarvitaan mukaan erityisesti kaikkia sote-ammattilaisia, sillä paras kokemustieto ja ratkaisuehdotukset löytyvät usein sieltä missä arjen työtä tehdään.

Suomalaiset perheet ovat monimuotoisia, noin 40% lapsista asuu nykyään muussa kuin ydinperheessä. Perheiden monimuotoisuus tulee ottaa lähtökohdaksi kaikessa perheitä koskevassa lainsäädännössä ja päätöksenteossa. Olen toiminut yli 15 vuoden ajan tuki- ja sijaisperheen äitinä, näköalapaikalla lapsiperheiden ylisukupolvisiin haasteisiin, tutkimustietoon perustuviin ratkaisumalleihin ja lastensuojelun toimintatapoihin perehtyen. Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia julkaistiin helmikuussa 2021 ja sen tavoitteena on lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta. Perhekeskusten toiminta on käynnistynyt ja sitä kehitetään yhdessä mm. lastensuojelun systeemisen työmallin kanssa. Suomi tarvitsee lastensuojelulain kokonaisuudistuksen!

Minä ja Pekka, Vihreä bussikiertue, Lahti 15.3.2015

Pekan kanssa Vihreällä bussikiertueella, Lahden matkustajasatama 15.3.2015

”Pekka Haaviston presidentinvaalikampanja ja sitä ympäröinyt kansanliike kertoivat, että yhdessä tekemällä ja toisia kuunnellen pystymme ihmeisiin. Tapoja ottaa osaa on yhtä monta kuin ihmisiä, ja jokaisen panos on tärkeä.”

(Vihreiden jäsenkirje 2012)