Työni politiikassa

Työni kuntapolitiikassa

Pekka Haaviston kampanja presidentinvaaleissa vuonna 2012 innoitti minut mukaan politiikkaan. Lähdin ensimmäistä kertaa vihreän listan ehdokkaaksi kuntavaaleissa ja äänisaalis toi 1. varavaltuutetun paikan. Kaudella 2013–2017 toimin vihreiden edustajana lasten ja nuorten lautakunnassa.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa vihreät tuplasivat paikkamääränsä Hämeenlinnan kaupunginvaltuustossa ja nousin kaupunginvaltuutetuksi. Toimin vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajana, kunnes tulin valituksi eduskuntaan keväällä 2019.

Työni eduskunnassa

Olin ensimmäistä kertaa ehdolla eduskuntaan vuoden 2015 eduskuntavaaleissa, jolloin vihreät jäivät ilman kansanedustajan paikkaa Hämeen vaalipiirissä. Vuonna 2019 kokosimme Hämeeseen rohkean ja monipuolisen ehdokaslistan ja kävimme tiukan taistelun kansanedustajan paikasta. Sain hämäläisiltä luottamuksen toimia heidän edustajanaan eduskunnassa ja töitä on paiskittu sen mukaisesti.

Eduskunnassa toimin liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä lakivaliokunnan jäsenenä sekä puolustusvaliokunnan varajäsenenä. Lisäksi minut nimettiin vuoden 2020 huhtikuussa sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi koronakriisin ajaksi. Sain myös vihreän eduskuntaryhmän luottamuksen toimia yhtenä ryhmän varapuheenjohtajana poikkeusaikana.

Minulla on kunnia toimia Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) valtuuskunnan puheenjohtajana toimikaudella 2019-2023. Itlan tarkoituksena on edistää Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Itla tähtää lapsimyönteiseen yhteiskuntaan tiedon, innovaatioiden ja koulutuksen avulla. Lisäksi pääsin mukaan lapsistrategiakomitean työhön toimikaudelle 1.3.2020–31.12.2020 komitean varajäsenenä.

Marraskuussa 2019 eduskuntaan perustettiin Monimuotoiset perheet -tukiryhmä ja sain kunnian toimia sen puheenjohtajana.  Ryhmä perustettiin yhteistyössä Monimuotoiset perheet –verkoston kanssa, joka puolestaan sai alkunsa Kaikkien perheiden Suomi -hankkeesta (2013-2019). Verkosto ajaa erilaisten perhemuotojen yhdenvertaista huomioimista päätöksenteossa ja yhteiskunnassa. Eduskunnan tukiryhmät ovat avoimia kaikkien puolueiden kansanedustajille ja eduskunnan henkilöstölle.

Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Sain ilokseni toimia vihreiden edustajana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne12) parlamentaarisessa ohjausryhmässä, joka on saanut työnsä päätökseen. Ohjausryhmän tavoitteena oli luoda 12-vuotinen toimenpideohjelma, joka sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää koskevan valtion rahoitusohjelman.

Eduskuntatehtävät

2019 – 2023 Kansanedustaja
2019 – 2023 Lakivaliokunta (jäsen)
2019 – 2023 Liikenne- ja viestintävaliokunta (valiokuntavastaava)
2019 – 2023 Puolustusvaliokunta (varajäsen)
2019 – 2023 Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta – Itla (puheenjohtaja)
2019 – 2023 Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmä (puheenjohtaja)
2019 – 2023 Saamelaiskäräjien ja eduskuntaryhmien yhteistyöryhmä, jäsen
2022 – 2023 Valmiuslain uudistushankkeen parlamentaarinen seurantaryhmä, jäsen
2021 – 2022 Huoltovarmuusselonteon parlamentaarinen työryhmä, jäsen
2021 Soten monikanavarahoituksen purkamista valmisteleva parlamentaarinen työryhmä, jäsen
2020 – 2021 Sosiaali- ja terveysvaliokunta, varajäsen
2019 – 2021 Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunitelma vuosille 2021-2032 parlam. ohjaustyöryhmä, jäsen
2020 – 2021 Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitystyön ohjaustyöryhmä, jäsen
2020 Lapsistrategian parlamentaarinen komitea, varajäsen

Kunnalliset ja maakunnalliset luottamustehtäväni

2017 – jatkuu Hämeenlinnan kaupunginvaltuutettu
2022 – jatkuu Kanta-Hämeen aluevaltuutettu
2022 – 2023 Kanta-Hämeen aluehallitus, jäsen
2021 – 2023 Kanta-Hämeen maakuntahallitus, jäsen
2017 – 2021 Kanta-Hämeen maakuntavaltuutettu
2017 – 2019 Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, Hämeenlinna
2017 – 2019 Koulutuskuntayhtymä Tavastian hallitus, jäsen
2013 – 2017 Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto, 1. varavaltuutettu
2013 – 2017 Hämeenlinnan lasten ja nuorten lautakunta, jäsen

Luottamustehtäväni puolueessa

2019 – 2023 Vihreät eduskuntaryhmä, jäsen
2020 – 2021 Vihreät eduskuntaryhmä, varapuheenjohtaja (korona-ajan poikkeusjärjestelyt)
2017 – 2019 Vihreät puoluevaltuusto, jäsen
2015 – 2018 Hämeen Vihreiden piirihallitus, jäsen