”Koko terveydenhuolto menee muutaman vuoden sisällä uusiksi. Palvelurakenteen uudistus hävittää sairaanhoitopiirit. Perusterveydenhuolto, sosiaalitoimi ja merkittävä osa erikoissairaanhoitoa yhdistyvät.

Päivystysasetus, jonka teksti on parhaillaan lausuntokierroksella, rajaa täyden palvelun sairaaloiksi kymmenen keskussairaalaa ja viisi yliopistosairaalaa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tarvitsee koko 175 000 asukkaan väestöpohjan palveluidensa käyttäjäksi. Kanta-Hämeessä ei ole yhtään kuntaa, joka voisi yksin ylläpitää keskussairaalaa.”

Haasteita luvassa (Mediuutiset 7.9.2012)

”Kun on niukat resurssit, on pakko omaksua nopeammin parempia toimintamalleja.”

Resurssit tehokäyttöön (Mediuutiset 21.9.2012)

Haluammeko olla yksi kaavaillusta kymmenestä paikkakunnasta, jossa on keskussairaala?

TEHY:n kyselyn mukaan 35% hoitajista suunnittelee alan vaihtoa ja 41% ei usko jaksavansa työuransa loppuun saakka alalla. Lääkäriliiton mukaan mm. 200 lääkärin vuosityöpanos kuluu turhien lausuntojen naputteluun. Tietojärjestelmät ja työnjako on saatava kuntoon terveydenhuollon kustannustehokkaan toiminnan takaamiseksi. Työolosuhteet kuntoon ja työntekijälle arvostusta – työhyvinvointi on uusiutuva luonnonvara.

*edit*

Ylikuumenevaa vaalikeskustelua tai ei: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on murenemassa niin lännestä kuin etelästäkin. (YLE 19.10.2012)

Suomalainen erikoissairaanhoito pärjää hyvin pohjoismaisessa tuottavuusvertailussa. (THL 19.10.2012)