Hämeenlinnassa yksi työntekijä vastaa keskimäärin 74 lapsesta. (HäSa 10.9.2012)

”Mitoitussuositusta ei otettu lastensuojelulakiin eikä sitä ole sosiaalihuoltolakiluonnoksessa. Nyt on korkea aika selvittää todellinen tilanne kentällä ja kysyä suoraan työntekijöiltä mikä on totuus työmäärän suhteen. Sitten tarvitaan rahaa, poliittisia päätöksiä lainsäädännön tiukentamiseksi ja valvontaa.

Lastensuojelun laatusuositusten mukaan laadukkaat työolosuhteet edellyttäisivät 20-35 lasta työntekijää kohti.”

Katseet lastensuojeluun

Missä lastensuojelun laatusuositus viipyy?

Olen varma, että sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekrytointiongelmat voitetaan työolosuhteiden parantamisella, perheystävällisillä työaikajärjestelyillä sekä työntekijöiden arvostusta lisäämällä.