On  uutisoitu, että   Hämeenlinnan kaupunki ja UPM jatkavat metsähakkuita omistamissaan vanhoissa metsissä Taruksen retkeilyalueella. Alueella   on   parhaillaankin   menossa noin 25 hehtaarin hakkuut, joista valtaosa on harvennushakkuita ja kaksi prosenttia avohakkuita.

Taruksen metsähakkuissa on myös kyse pitkästä poliittisesta kädenväännöstä, jossa vastakkain ovat olleet metsän taloudelliset ja ympäristölliset arvot.

Vihreät ovat johdonmukaisesti vaatineet kestävämpää metsänhoitoa, joka samaan aikaan edistäisi sekä ilmastotavoitteiden saavuttamista että luonnon monimuotoisuuden vaalimista.

Hämeenlinnassa vihreät ovat toistuvasti esittäneet jatkuvan kasvatuksen menetelmien lisäämistä, hakkuumäärien kohtuullistamista ja avohakkuiden lopettamista kaupungin omistamissa metsissä.

Vaikka keskusteluyhteys eri osapuolien kanssa on ollut rakentavaa, ei Evon alueella tehtäviä metsähakkuita ole saatu lopetettua. Erityisen valitettavaa on, että edelleen retkeilyalueella suoritetaan avohakkuita, jotka on todettu moneen kertaan luonnon monimuotoisuudelle ja ilmastotavoitteille haitallisiksi.

Hakkuut ovat kestämättömiä myös uusimpien Suomen puuston kasvutietojen mukaan, kun Suomen maankäyttösektori (LULUCF) kääntyi ensimmäistä kertaa hiilinielusta päästölähteeksi. Muutos johtuu ennen kaikkea puuston kasvun hidastumisesta ja hakkuumäärien lisääntymisestä.

Suomen kansallisena tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Polku tämän toteuttamiselle on luotu tällä hallituskaudella, mutta sen toteuttaminen vaatii tekoja.

Kasvattaaksemme hiilinielujamme meidän on vähennettävä metsähakkuita. Vanhoilla metsäalueilla hakkuita on vältettävä viimeiseen asti, sillä ne ovat paitsi hiilinielujen, myös luonnon monimuotoisuuden kannalta kestämättömiä.

Hämeenlinnan kaupungin pitäisi hakkuumäärien lisäämisen sijaan edistää kaikin keinoin Evon tiedekansallispuiston perustamista, hanke sitoo yhteen tutkimustyön, luonnonsuojelun ja luonnon virkistyskäytön. Toteutuessaan se hyödyttäisi koko alueen elinvoimaa ja edistäisi parhaalla tavalla luonnon monimuotoisuutta Hämeessä.

Toivon, että tätä tavoitetta tuetaan jatkossakin yli puoluerajojen. Luonnon kantokyvystä huolehtiminen on yhteinen tehtävämme.

Mirka Soinikoski

Kansanedustaja (vihr.)

Hämeenlinnan kaupunginvaltuutettu

Kirjoitus on julkaistu Hämeen Sanomissa 3.6.2022