Vuoden 2021 talousarvioesitys rakentaa tietä ulos koronakriisistä:
✅ EU:n elpymisvälineen osuudesta yli puolet käytetään ilmastonmuutoksen torjuntaan.
✅ Siirtymää vähäpäästöiseen liikenteeseen tuetaan toteuttamalla vuoden 2021 alusta liikenteen työsuhde-etujen verouudistus.
✅ Nuorten koulutukseen ja mielenterveyspalveluihin panostetaan ja nuorten työelämään siirtymistä tuetaan.
✅ Pakolaiskiintiötä nostetaan 850 ihmisestä 1050 ihmiseen.
✅ Saastuttavan teollisuuden tukia suunnataan ilmastotoimiin.
✅ Turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan tällä vuosikymmenellä.
✅ Lasten pääsyä varhaiskasvatukseen tuetaan alentamalla varhaiskasvatuksen maksuja 70 miljoonalla eurolla.
✅ Veikkausvoittovarojen lasku korvataan ensi vuonna järjestöille täysimääräisesti.
✅ Koronaviruksesta johtuviin välittömiin kustannuksiin, koronasta aiheutuvan hoito- ja palveluvelan purkuun sekä kuntatalouden tukemiseen yhteensä noin 4 miljardin euroa.
Lue Vihreiden puheenjohtajan mietteitä budjettiriihen saavutuksia täältä.