TIEDOTE 24.1.2023

Julkaisuvapaa HETI

Hedelmöityshoitoihin kohdistuvien Kela-korvausten poisto 1.1.2023 alkaen nostaa hoitojen hintoja olennaisesti. Muutos aiheuttaa lisääntyviä jonoja julkisen puolen hedelmöityshoitoklinikoille ja uhkaa tehdä hedelmöityshoidoista varakkaiden etuoikeuden.

Hallitus leikkasi 1.1.2023 alkaen yksityisistä lääkärikäynneistä saatavia Kela-korvauksia. Leikkaus koskee myös yksityisillä klinikoilla toteutettavia hedelmöityshoitoja. Korvattavien hoitojen luettelosta poistuivat muun muassa hedelmöityshoitoon liittyvät lääkärien tutkimukset, vastaanottopalkkiot ja toimenpiteet, suurin osa laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista sekä sairaanhoitajan suorittamat hoidot ja tutkimukset.

Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmä seuraa huolestuneena hedelmöityshoitojen Kela-korvausten poistumisen vaikutuksia. Uhkana on, että Kela-korvausten poisto hedelmöityshoidoista lisää entisestään julkisen puolen hoitokuormaa.

Resurssien puute julkisessa terveydenhuollossa on jo nyt johtanut eri alueilla siihen, että lapsettomuushoitoihin pääsy julkisella puolella voidaan evätä jo ennen 40 vuoden yläikärajan saavuttamista.

”Suomessa tulee edistää kaikin keinoin toimenpiteitä, jotka mahdollistavat lapsitoiveen toteutumisen ja lapsiperheellistymisen niille, jotka sitä toivovat”, sanoo Monimuotoiset perheet -ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Mirka Soinikoski (vihr.).

Soinikoski jatkaa, että julkisten klinikoiden jonoja on pystyttävä purkamaan tehokkaammin ja tarvittaessa on harkittava myös palveluseteli-tyyppisiä ratkaisuja.

”Jokaisella lasta toivovalla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet hedelmöityshoitoihin varallisuudesta, perhemuodosta tai lapsettomuuden syystä riippumatta. Kela-korvaukset oli jo aiemmin leikattu niin pieniksi, etteivät hoidot olleet pienituloisille mahdollisia. Nyt entistäkin useampi uhkaa jäädä ulkopuolelle ja siksi tarvitaan sekä parannusta julkiseen, että palveluseteleitä yksityiselle silloin kun se on ainoa vaihtoehto kohtuullisessa ajassa”, toteaa ryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Saramo (vas.).

Lähes puolet hedelmöityshoidoista yksityisillä klinikoilla

Hedelmöityshoitojen saaminen julkisen terveydenhuollon varoin on mahdollista vain osalle lasta toivovista. Nykyiset käytännöt sulkevat pois ison osan lapsettomuushoitoja tarvitsevista.

Vuosina 2020–2021 noin 45 prosenttia kaikista hedelmöityshoidoista tehtiin yksityisillä klinikoilla. Lahjoitetuilla sukusoluilla tehtävistä hoidoista yksityisen puolen osuus oli jopa yli 75 prosenttia.

Hedelmöityshoitojen avulla syntyi vuonna 2020 noin 2400 lasta, mikä on 4,9 prosenttia kaikista syntyneistä (THL 2022). Yksityisellä puolella tehdyistä hedelmöityshoidoista saatu Kela-korvaus on mahdollistanut lapsitoiveen toteutumisen myös niille, joilla ei ole ollut mahdollisuutta päästä julkisten hoitojen piiriin.

Tahaton lapsettomuus koskettaa Suomessa joka viidettä hedelmällisessä iässä olevaa. Lukuina määrä on 300 000. Tahaton lapsettomuus on yksi aikuisiän suurimmista kriiseistä, joka vaikuttaa yksilön kehoon, mieleen, talouteen ja tulevaisuuden suunnitelmiin.

Lisätietoja:

Monimuotoiset perheet -ryhmän puheenjohtaja
Mirka Soinikoski
050 514 4722
mirka.soinikoski@eduskunta.fi

Monimuotoiset perheet -ryhmän varapuheenjohtaja
Jussi Saramo
0505144614
jussi.saramo@eduskunta.fi

*

Tiedoksi myös Simpukan keräämiä lainauksia kohderyhmältä:

Kohderyhmän lainauksia ja esimerkkejä:

Näitä kahta ensimmäistä hyödynnetty MTV:n jutussa: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hallitus-paatti-ettei-yksityisella-tehtavia-hedelmoityshoitoja-enaa-tueta-simpukka-ry-huolissaan-vaikutuksista-syntyvyyteen/8612748#gs.mvjaiw

“Olemme käyneet yhden hoitokierroksen yksityisellä puolella vuonna 2019. Se sisälsi kaksi alkion siirtoa, joista toinen eteni raskauteen asti, mutta keskeytyi jo varhaisilla viikoilla. Sen jälkeen siirryimme hoitoon julkiselle puolelle. Nyt yritämme toista lasta, mutta hoidot yksityisellä puolella eivät tunnu houkuttelevilta, vaikka julkisella puolelle tahti on hidas ja ikää tulee koko ajan lisää. Kun olimme ensimmäistä kertaa hedelmöityshoidoissa yksityisellä, hoidon hinnaksi tuli 6653 euroa (ei sisällä lääkkeitä) ja Kela korvasi siitä 799 euroa. Nyt hoitokierroksen hinnaksi tulisi 9 800 euroa eli 3000 euroa enemmän kuin neljä vuotta sitten, eikä siitä saa edes Kela-korvausta”, Sanna Hellstén

”Omaan tilanteeseenihan korvausleikkaus ei varsinaisesti tee suurta muutosta, sillä itsellisenä en koskaan ole ollut niihin oikeutettu. Olen laittamassa vireille lakialoitetta korvausten palauttamiseksi, ja tämä aloite ajaa myös vahvasti korvausten yhdenvertaisuutta, eli että niiden palautuessa täytyy taata korvausten yhdenvertainen saatavuus myös naispareille ja itsellisille naisille siten, ettei ketään tulla rajaamaan niiden ulkopuolelle seksuaalisesta suuntautumisesta tai parisuhdestatuksesta riippuen vaan tuki kuuluu jokaiselle hedelmöityshoitoja tarvitsevalle”, Minna Mononen

—–

Kela-korvaukset ovat olleet taksaperustaisia eli eri hoidoista on saanut eri korvauksen. Lääkärinpalkkioista korvaukset ovat olleet suuremmat kuin hoitotoimenpiteiden korvaukset.

 Esimerkki 1:

Kustannus  Korvaus

Lääkärinpalkkiot             528,00         88,50

Tutkimus ja hoito            881,00          96,00

Yhteensä:                         1409,00       184,50

Näitä, kun on sitten putkeen useampi, niin korvaus alkaa olla jo merkittävä. Samoin, kun kustannukset. Valitettavasti hoidot eivät onnistu kerrasta ja osalla

Esimerkki 2. Olen parhaillaan Felicitaksella IVF-hoidossa. Yhden ICSI:n hinnaksi tuli 4336,40 €. Siitä kela-korvausta oli 519 €. Ei mikään huima summa, mutta 12 % hinnasta. Apu se on pienikin apu varsinkin, kun puhutaan tällaisista rahasummista.

Esimerkki 3. Kävimme yksityisellä vain ERA-testissä, jonka jälkeen jatkoimme julkisella puolella kahdeksanteen alkionsiirtoomme. ERA toi meille kauan toivotun syyn selittämättömään lapsettomuuteen ja tuo kahdeksas siirretty alkiomme on nyt makuuhuoneessa nukkuva kolmekuinen pieni tuhisija.

Ilman ERA-testiä tilanne olisi hyvin erilainen. ERA-testi vaati kolme käyntiä DEXTRAssa, joista jälkimmäinen, itse testin sisältävä kustannus oli 1061,90€ (tästä jo vähennetty 28,50€ kelan osuus). Aiemmista käynneistä kelan osuus oli prosentuaalisesti huomattavasti suurempi: 1.käynti 143,4€ (vähennetty kelan osuus 27€), 2.käynti meidän osuus 165,90€ (vähennetty kelan osuus 24,50€)

Esimerkki 4. Kävin hoidoissa Felicitas ja Dextra, vuosina 2019-2021, lapsi -22

Kolme ivf kierrosta. Viisi alkion siirtoa…ja kaikki muut kustannukset päälle…25 000 € ainakin. Ei hirveästi enää jaksanut kirjaa pitää.

En saanut paljoakaan kelakorvauksia, mutta joistakin joo-ja aina se ilahdutti, vaikka olisi ollut ihan pienikin summa!

Kuva: Salla Merikukka