Kirjoitus julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa 16.5.2021.

Kalkkisten malminetsintävaraus on ymmärrettävästi herättänyt huolta niin paikallisesti Päijät-Hämeessä kuin laajemminkin Suomessa. Kaivosyhtiöiden varaukset kansallispuiston liepeillä eivät valitettavasti ole Hämeessä uusi ilmiö – esimerkiksi Torronsuon tapaus on vielä tuoreessa muistissa. Samalla kaivoslain uudistamistarpeet ovat jälleen nousseet keskusteluun.

Kaivoslain on määrä tulla eduskunnan käsittelyyn loppuvuodesta, noin vuoden myöhässä alkuperäisestä aikataulusta. Suomalaisten odotukset ovat uudistuksen suhteen korkealla. Kaivoslaki NYT -kansalaisaloitteen käynnistämä kansanliike on saanut yhä useammat ihmiset puolustamaan kotiseutunsa luontoarvoja ympäri maata. Kaivoksiin liittyvät riskit ovat tulleet koko kansan tietoisuuteen, eikä piikki ole enää kaivosyhtiöille auki.

Päijänteen pelastamiseksi tarvitaan vahvaa yhteistyötä yli puolue- ja kuntarajojen. Hienoa, että Asikkalan kansalaisaktiivit ovat malminetsintävarauksen suhteen hereillä ja myös kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.) penäsi kaivoslain nopeampaa valmistelua. Nyt onkin hyvä aika siirtää katseet kaivoslakia valmistelevan työ- ja elinkeinoministeri Lintilän (kesk.) sekä kaivosveroa työstävän valtiovarainministeri Vanhasen (kesk.) suuntaan.

On selvää, että nykyinen kaivoslaki ei tarjoa riittävää selkänojaa kaivosteollisuuden haittavaikutusten minimoimiseksi. Hallitusohjelmaan on kirjattu selkeät raamit kaivoslain uudistamiselle ja vihreät ovat sen tavoitteisiin sitoutuneet.

Kaivoslain uudistamisen lähtökohtana on oltava ympäristönsuojelun tason parantaminen. Tämä edellyttää esimerkiksi kaivostoiminnan riittämättömiksi todettujen vakuuksien ja vastuujärjestelmän korjaamista. Myös malminetsintäluvan rajoittamisessa on edettävä nopeasti. Nykyisellään malminetsintä voi aiheuttaa varauksesta jatkolupien loppuun lähes 20 vuoden epävarmuuden alueen tulevaisuudesta niin asukkaille, maanomistajille kuin elinkeinoelämällekin. Tämä on täysin kestämätöntä.

Luonnonsuojelu- ja Natura-alueilla malminetsintä tulee kieltää kokonaan. Nämä alueet on perustettu niiden merkittävien luontoarvojen vuoksi ja ne on saatava suojattua kaikelta kaivostoiminnalta. Paikallista päätösvaltaa kaivosten suhteen on vahvistettava hallitusohjelman mukaisesti. Kunnalla on oltava oikeus estää kaivostoiminta alueellaan perustelluista syistä.

Tarvitsemme kaivosveron, jolla maaperän kaivannaisista saadaan kohtuullinen korvaus yhteiskunnalle. Vihreät näkee, että kaivosoikeuksien myyntivoittoja on pystyttävä verottamaan myös silloin, kun ne ovat ulkomaisten yhteisöjen omistuksessa. Ympäristönsuojelun on oltava myös kaivosveron valmistelun lähtökohtana, eikä yhtiöiden aggressiivista verosuunnittelua pidä tukea.

Suomi tarvitsee siis pikaisesti uuden kaivoslain, joka kunnioittaa luontoa, suojelee ympäristöä ja huomioi paikallisten ihmisten oikeudet. Kunnalla ja sen asukkailla on oikeus kertoa mielipiteensä kunnan alueella tapahtuvista hankkeista, ja sitä mahdollisuutta tulee käyttää täysimääräisesti. Kuntien valtuustoihin tarvitaan jatkossakin ihmisiä, jotka ovat valmiita pitämään ääntä suomalaisen luonnon puolesta. Tähän meistä jokainen voi vaikuttaa jo kesäkuun kuntavaaleissa käyttämällä ääntään vihreämmän huomisen puolesta.

Mirka Soinikoski

Hämeen vihreä kansanedustaja