Eduskunnassa keskusteltiin keskiviikkona 4.11. kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta. Agenda2030 -selonteko osoittaa, että etenemme kyllä kohti kestävän kehityksen tavoitteita – mutta aivan liian hitaasti.
 
Selonteko sisältää askelmerkit 17 kestävän kehityksen tavoitteen toteuttamiseen niin Suomessa kuin globaalisti. Suurimmat haasteet Suomessa liittyvät ilmastotoimiin, merien ja muiden vesistöjen tilaan, kulutus- ja tuotantotapojen muutostarpeeseen sekä muiden maiden tukemiseen ohjelman toimeenpanossa.
 
Hyvät ystävät. Meillä on enää kymmenen vuotta aikaa Agenda2030:n tavoitteiden saavuttamiseksi ja kestävä kehitys tarvitsee nyt enemmän puolustajia kuin aikoihin. Koronapandemia uhkaa huolestuttavalla tavalla kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.
 
Koronakriisin myötä äärimmäinen köyhyys lisääntyy nyt ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen. Sukupuolten välinen tasa-arvo on heikentynyt, eriarvoisuus lisääntynyt ja oppimistulokset kärsineet. Kielteisiä vaikutuksia kohdistuu myös maiden ihmisoikeus- ja demokratiakehitykseen sekä sisäiseen vakauteen ja turvallisuuteen.
 
Olen ylpeä, että kestävän kehityksen hallitus pitää kiinni yhdessä sovituista tavoitteista myös kriisin keskellä. Tätä ei sovi pitää itsestäänselvyytenä. Marinin hallitus elvyttää kestävästi ja tekee pitkän tähtäimen työllisyystoimia, tukee lapsia ja nuoria, turvaa luonnonsuojelun rahoituksen sekä jatkaa terveyseroja kaventavan sote-uudistuksen valmistelua.
 
Kestävää kehitystä edistetään käytännön tasolla jokaisen arjessa – kodeissa, työpaikoilla, oppilaitoksissa, yrityksissä ja järjestöissä sekä tietysti kunnissa. Tätä kestävän kehityksen työtä päättäjien tulee määrätietoisesti tukea ja helpottaa. Tässä työssä me Vihreät haluamme Suomen olevan eturintamassa – nyt ja jatkossa.
 
Tutustu tarkemmin ohjelman tavoitteisiin ja ratkaisuihin: www.kestavakehitys.fi/agenda-2030