Maailman ensimmäisen tiedekansallispuiston perustaminen Lammin Evolle etenee valmisteluun. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen esittää alueellisen työryhmän perustamista valmistelun tueksi. Tämä on valtava uutinen suomalaiselle luonnolle, Hämeen ihmisille ja kansainväliselle tiedeyhteisölle.

Esitys on jatkumoa hallituksen määrätietoiselle ympäristöpolitiikalle. Hallitus on panostanut historiallisen paljon luonnonsuojeluun ja arvokkaiden luontokohteiden ennallistamiseen. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta on hallitusohjelmassa lukuisia kirjauksia ja kansallispuistoverkoston laajentaminen on yksi niistä. 

Aloitteen takana laaja joukko toimijoita

Aloite tiedekansallispuiston perustamisesta tuli alkuvuodesta poikkeuksellisen laajalta joukolta tutkijoita, järjestöjä ja yhteiskunnallisia toimijoita. Kansallispuiston perustamista on ehdotettu ennenkin ja alueen metsiä on pyritty suojelemaan muun muassa valtuustoaloittein, mutta suojelutoimet ovat saaneet osakseen voimakasta vastustusta. Nyt aika on toinen – ihmiset ovat löytäneet tiensä takaisin luontoon ja uusille kansallispuistoille on kova tarve.

Kansallispuistot tunnetaan kestävän matkailun vetovoimatekijänä ja niillä on myönteinen vaikutus aluetalouteen. Vielä viime vuoden joulukuussa Evon Tarukselle suunniteltiin laajoja hakkuita. Jos ja kun kansallispuisto perustetaan, Evosta tulee yksi etelä-Suomen suurimmista yhtenäisistä luonnonsuojelualueista. 

Ministeri Krista Mikkonen twiittasi: “Evo on poikkeuksellisen laaja ja paikoin erämainen vanhojen metsien alue. Evon kansallispuisto vahvistaisi luonnon monimuotoisuutta Etelä-Suomessa, jossa metsät ovat pirstaleisia, ja niistä suojeltu on vain muutama prosentti. Evo on myös tärkeä tutkimusalue.”

Tiedekansallispuisto paitsi täydentää Hämeen luonnonsuojeluverkostoa, myös antaa maailmalle uudenlaisen esimerkin luonnonsuojelun ja tutkimuksen yhteensovittamisesta. Luotettavasti tehdyt tieteelliset havainnot tulevat lähemmäksi yleisöä, joka puolestaan lisää ymmärrystä tieteellisestä tutkimuksesta, ekosysteemien toiminnasta sekä toivon mukaan ihmisen ja luonnon välisestä riippuvuussuhteesta.

Evon kansallispuisto tehdään yhdessä

Huoli alueella sijaitsevien toimintojen jatkuvuudesta on paikoin suuri. Muutos aiheuttaa ymmärrettävästi epävarmuutta ja hankkeen alkuvaiheessa ilmassa leijuu paljon kysymysmerkkejä. Olen kuitenkin varma, että toimivalla vuoropuhelulla ja yhteistyöllä löydämme ratkaisut auki oleviin kysymyksiin – myös niihin vaikeimpiin. 

Paikallisten asukkaiden ja alueen eri toimijoiden kuuleminen on äärimmäisen tärkeää heti hankkeen alkuvaiheesta lähtien. Alueen käyttäjiä ovat esimerkiksi partiolaiset, metsästäjät, retkeilijät, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Lammin biologinen asema.

On selvää, että opetus tulee jatkumaan Evolla sijaitsevan Hämeen ammattikorkeakoulun kampuksella. Samalla HAMK saa hyvän mahdollisuuden esitellä toimintaansa laajemmalle yleisölle ja tiivistää yhteistyötä tutkimuksen saralla elinkeinoelämän ja eri korkeakoulujen kanssa. 

Monta yksityiskohtaa on vielä ratkaisematta, mutta nyt on aika juhlia. Kiitos jokaiselle, joka on puolustanut Evon metsiä, suojellut alueen vesistöjä sekä levittänyt tietoa Evon ihmeellisestä luonnosta kuvin ja sanoin.

Kolmas kerta toden sanoo – Evon kansallispuiston perustaminen alkaa konkretisoitumaan.