Maailman ensimmäisen tiedekansallispuiston perustaminen Lammin Evolle on edennyt valmisteluun. Tämä on hieno uutinen suomalaiselle luonnolle, Hämeen ihmisille ja kansainväliselle tiedeyhteisölle. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) esitti alueellisen työryhmän perustamista valmistelun tueksi, jotta eri näkökulmat tulevat kuulluiksi. Työryhmä on nyt aloittanut toimintansa.

Esitys on jatkumoa hallituksen määrätietoiselle ympäristöpolitiikalle. Hallitus on panostanut historiallisen paljon luonnonsuojeluun ja arvokkaiden luontokohteiden ennallistamiseen. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta on hallitusohjelmassa lukuisia kirjauksia ja kansallispuistoverkoston laajentaminen on yksi niistä.

Aloite tiedekansallispuiston perustamisesta tuli poikkeuksellisen laajalta joukolta tutkijoita, luontojärjestöjä ja yhteiskunnallisia toimijoita. Kansallispuiston perustamista on ehdotettu ennenkin ja alueen metsiä on pyritty suojelemaan muun muassa valtuustoaloittein, mutta suojelutoimet ovat saaneet osakseen voimakasta vastustusta. Nyt aika on toinen – ihmiset ovat löytäneet tiensä takaisin luontoon ja kansallispuistojen suosio kasvaa nopeasti.

Kansallispuistot tunnetaan kestävän matkailun vetovoimatekijöinä ja niillä on myönteinen vaikutus alueensa talouteen. Vielä joulukuussa 2019 Evon Tarukselle suunniteltiin laajoja hakkuita. Kun kansallispuisto perustetaan, Evosta tulee yksi etelä-Suomen suurimmista yhtenäisistä luonnonsuojelualueista.

Tiedekansallispuisto paitsi täydentää Hämeen luonnonsuojeluverkostoa, myös antaa maailmalle uudenlaisen esimerkin luonnonsuojelun ja tutkimuksen yhteensovittamisesta. Luotettavasti tehdyt tieteelliset havainnot tulevat lähemmäksi yleisöä, lisäten ymmärrystä tieteellisestä tutkimuksesta, ekosysteemien toiminnasta sekä toivon mukaan ihmisen ja luonnon välisestä riippuvuussuhteesta.

Huoli alueella sijaitsevien toimintojen jatkuvuudesta on jaettu huoli. Muutos aiheuttaa ymmärrettävästi epävarmuutta ja hankkeen alkuvaiheessa ilmassa leijuu paljon kysymysmerkkejä. Olen kuitenkin varma, että avoimella vuoropuhelulla ja yhteistyöllä löydämme ratkaisut auki oleviin kysymyksiin – myös niihin vaikeimpiin. Paikallisten asukkaiden ja alueen eri toimijoiden kuuleminen on tärkeää ja ehdoton edellytys hankkeen onnistumiselle.

Monta yksityiskohtaa on vielä ratkaisematta, mutta nyt on kiitosten aika. Kiitos jokaiselle, joka on puolustanut Evon metsiä, suojellut alueen vesistöjä sekä levittänyt tietoa Evon ihmeellisestä luonnosta sanoin ja kuvin.

Keskustelu hankkeen ympärillä on todistanut, että kuntien päätöksentekoon tarvitaan lisää lähimetsien puolustajia ja luonnonsuojelijoita. Kunnan tehtävänä on edistää luonnonsuojelua eri toiminnoissaan ja kuntien keinovalikoima luontoarvojen varjeluun on suuri.

Lopulta kyse on arvovalinnasta – panostammeko riittävästi ilmastonmuutoksen torjuntaan ja olemmeko valmiita pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden hupenemisen. Tähän työhön tarvitsemme kaikki mukaan.

Mirka Soinikoski
Hämeenlinnalainen kansanedustaja (vihr.)