Kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.) avasi omia kantojaan Evosta, jota keskustan mukaan pitäisi kehittää vain retkeilyalueena. Me vihreät näemme Evon potentiaalin toisin. Evon tiedekansallispuiston valmistelua taustoittava työryhmä ja Hämeenlinnan kaupunki puoltavat tiedekansallispuiston perustamista alueelle ja kannatan lämpimästi tätä esitystä.

Työryhmän ehdotuksena on perustaa Evolle lähes 5000 hehtaarin tiedekansallispuisto suojelemaan alueen luontoa ja kulttuuriperintöä sekä edistämään luonnon virkistyskäyttöä, tutkimusta ja opetusta. Tiedekansallispuiston tarkoituksena on toimia alustana eri toimijoille, jossa yhdistyisivät saavutettavuus, vuorovaikutteisuus ja ekologisuus. Tieteen hyödyntäminen osana kansallispuistoa mahdollistaa uusia toimintoja ja moniaistisen tutustumisen luontoalueeseen.

Tiedekansallispuisto perustamista Evoon puoltaa lisäksi se, että tällä hetkellä Etelä-Suomen metsistä ainoastaan 3 % on suojeltu. Evo muodostaisi Etelä-Suomen suurimman yhtäläisen suojellun metsäalueen, jotka tarjoavat elinympäristöjä erityisesti lahopuulla ja siitä elävälle uhanalaiselle lajistolle.

Kansallispuistot ovat myös kansalaisten suosiossa. Viime vuonna kansallispuistoihin tehtiin peräti 2,4 miljoonaa käyntiä. Määrä on huima, kun sen suhteuttaa väkilukuumme. Kuten Kemppi hyvin kirjoituksessaan toi esille, eivät retkeilyalueet ole olleet kansalaisten keskuudessa yhtä suosittuja kuin kansallispuistot, joiden kävijämäärät ovat olleet räjähdysmäisessä kasvussa.

Lisäksi on hyvä muistaa, että aloite tiedekansallispuiston perustamiseen on tullut poikkeuksellisen laajalta joukolta tutkijoita, järjestöjä ja yhteiskunnallisia toimijoita. Kansallispuistolle on siis laaja kansalaisyhteiskunnan tuki.

Aikaisempien lausuntojen ja selvitysten perusteella on käynyt selväksi, että Evon alue täyttää kirkkaasti kansallispuistoille asetetut kriteerit. Evon tiedekansallispuiston luomat uudet mahdollisuudet ja toiminnot sisältävät potentiaalia, jotka palvelisivat koko Hämeen alueen luontomatkailua sekä koulutus- ja tutkimustoimintaa. Evon luonto ansaitsee tulla suojelluksi.

Kirjoitus on julkaistu Hämeen Sanomissa 23.10.2021