Eduskunnassa käytiin tällä viikolla lähetekeskustelua ensi vuoden talousarviosta, joka rakentaa tietä kohti hiilineutraalia Suomea. Siirtymä hiilineutraaliin Suomeen on kuitenkin tehtävä reilusti. Ensi vuonna investoidaan yli puoli miljardia euroa puhtaisiin ratkaisuihin ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Nämä ilmastoinvestoinnit sisältävät merkittäviä summia myös liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Keskeisenä työkaluna tässä työssä on fossiilittoman liikenteen tiekartta, jonka tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Ensi vuonna siirtymää kohti fossiilitonta liikennettä edistetään yli 75 miljoonalla eurolla.

Omaa autoa tarvitaan jatkossakin isossa osassa maata, mutta fossiilisista polttoaineista meidän on päästävä eroon. Tätä muutosta vauhditetaan tukemalla täyssähköauton hankintaa laskemalla sähköautojen verotusta ja kohdentamalla yli 6 miljoonaa euroa hankinta- ja konversiotukiin. Lisäksi yli 20 miljoonaa euroa kohdennetaan sähköautojen latausverkoston ja biokaasun tankkausverkon laajentamiseen ja kehittämiseen.

Näillä päätöksillä kannustetaan vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaan ja lisätään energiatehokkuushyötyä liikenteessä, kun vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta yleistyy ja niiden osuus autokannassamme kasvaa.

Kannustimien ohella tarvitsemme lisäpanostuksia joukkoliikenteen kehittämiseen. Hallitus esittää ensi vuodelle julkisen henkilöliikenteen palveluiden kehittämiseen 106 miljoonaa euroa. Joukkoliikennetuella voidaan kehittää alueellisia ja paikallisia liikennemuotoja ja tätä kautta tarjota aitoja vaihtoehtoja yksityisautoilulle.

Siirtymä fossiilittomaan liikenteeseen on tehtävä reilusti. Tämä tarkoittaa kustannusten kompensoimista pienituloisille ja alueellisten olosuhteiden huomioimista. Samalla kun torjumme ilmastonmuutosta, meidän on torjuttava liikenneköyhyyttä. Meidän on pidettävä muutoksen keskellä kaikki mukana. Siksi erilaiset tuet ja kannustimet ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta onnistumme liikenteen päästöjen puolittamisessa.

Kuva (c) Hanne Salonen/eduskunta.