Eduskunnan valtiovarainkunta on saanut valmiiksi mietintönsä vuoden 2023 talousarvioesityksestä. Ensi vuoden talousarvioesitystä on jouduttu laatimaan jälleen poikkeuksellisissa olosuhteissa, joita ovat värittäneet niin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, sodan aiheuttama energiakriisi kuin laukkaava inflaatio. Vihreiden kansanedustaja Mirka Soinikosken mukaan epävarmoina aikoina päättäjien tehtävinä on luoda vakautta, toivoa ja luottamusta paremmasta huomisesta.

– Epävarmoina aikoina punnitaan päättäjien kyky pitää kaikki samassa veneessä. Ensi vuoden talousarvio huolehtii siitä, että kaikista pidetään huolta ja ilmastotoimia jatketaan, Soinikoski toteaa.

Lisäksi Soinikoski on tyytyväinen siihen, että budjettiin saatiin Hämeen näkökulmasta neuvoteltua positiivisia lisäyksiä, jotka vahvistavat alueen elinvoimaa, turvallisuutta ja vihreää siirtymää.

Koko Hämeelle tärkeän MORE-yritysalueen liikenteen ja logistiikan toimivuutta parannetaan, kun valiokunta esittää 200 000 euroa Moreeni–Rastikankaan HCT-palvelualueen suunnittelun jatkamiseen. MORE tarjoaa jo nyt työtä yli 80 yritykselle ja yli 3000 työntekijälle. Investoinnilla pystytään osaltaan lisäämään alueen valtakunnallista ja kansainvälistä houkuttelevuutta.

Myös Hämeenlinnan Sankolantien kunnostaminen 300 000 eurolla, Asikkalan Viitailantien kunnostaminen 400 000 eurolla ja Lahden Holman liittymän suunnittelu (vt24) 100 000 eurolla ovat tärkeitä hankkeita liikenneturvallisuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

– Hämeen alue sai edistettyä neuvotteluissa hankkeita, jotka parantavat alueemme saavutettavuutta, luovat työtä ja yrittäjyyttä sekä edistävät fossiilitonta liikennettä. Olen esimerkiksi todella tyytyväinen, että Loppi-Riihimäki-välin kävely- ja pyöräilyväylän suunnittelemista edistetään 200 000 eurolla, Soinikoski sanoo.

Lisäksi Soinikoski iloitsee, että kaupunkiseutujen joukkoliikenteelle myönnettiin ylimääräinen miljoonan euron avustus, jolla helpotetaan joukkoliikenteen taloudellista ahdinkoa ja kaikkien ihmisten yhdenvertaista liikkumisvapautta.

Liikennehankkeiden ohella lisärahoitusta myönnettiin moniin lapsien ja nuorien eriarvoisuutta vähentäviin toimiin. Mietinnössään valtiovarainvaliokunta esittää esimerkiksi 300 000 euron jatkorahoitusta Lukulahja lapselle -hankkeelle, jossa vauvaperheille jaetaan neuvolatarkastuksen yhteydessä kirjakassi. Hanke on valtakunnallinen. Lisäksi Kids Save Lives -hankkeelle myönnettiin 100 000 euroa, jonka avulla lapsille ja nuorille opetetaan elvytystaitoja yhteistyössä hankkeesta kiinnostuneiden koulujen kanssa.

– Syrjäytymiseen ja terveyseroihin pitää puuttua joka tasolla. Anestesialääkärinä iloitsen siitä, että Kids Save Lives -hanke saadaan vihdoin Suomeen, sillä siitä on hyviä kokemuksia muualta Euroopasta. Kyse on tärkeästä kansalaistaidon opettamisesta, jolla voidaan parhaimmillaan pelastaa ihmishenkiä. Olen myös huojentunut siitä, että Ensi- ja turvakotien liiton järjestämälle turvakotitoiminnalle löydettiin 600 000 euron lisärahoitus. Ilman lisärahoitusta turvakotien toiminta osassa maata olisivat olleet vaakalaudalla. Ongelmien kasautuessa yhteiskunnan turvaverkon pitää toimia. Eduskunnan lisäykset vuoden 2023 budjettiin vahvistavat tätä periaatetta, Soinikoski painottaa.

Tiedote on julkaistu 13.12.2022