Tällä viikolla julkistettiin hallituksen huoltovarmuuspaketti ja juhlittiin 160 vuotiasta VR:ää. Eduskunnassa keskustelu ulko- ja turvallisuuspolitiikasta jatkui vilkkaana, mutta sen ohella saimme maaliin tiukennukset tupakkalakiin ja valiokunnassa aloitettiin seksuaalirikoslainsäädännön asiantuntijakuulemiset.

Huoltovarmuuspaketilla on tarkoitus vastata polttoaineiden hinnan nousuun ja maatalouden ahdinkoon. Huoltovarmuuspaketti sisältää 300 miljoonan euron hätäavun maataloudelle. Lisäksi paketin yhteydessä valmistellaan toimenpiteitä, joilla vauhditetaan vihreätä siirtymää. Toimilla lisätään Suomen energiaomavaraisuutta ja toimitusvarmuutta, kun emme enää ole riippuvaisia fossiilisista polttoaineista.

Nyt on tärkeintä varmistaa Suomen huoltovarmuus sekä ihmisten ja tavaroiden sujuva liikkuminen. Meidän on otettava käyttöön ammattidiesel helpottamaan kuljetusalaa, huomioitava liityntäpysäköinti työmatkavähennyksissä helpottamaan työmatkalaisia ja hyväksyttävä hiiliosinko tukemaan pienituloisia ja haja-asutusalueella asuvia.

Vihreiden kädenjälki näkyy paketissa vahvasti, sillä ilmastonmuutoksen hillitseminen on kytketty oleellisesti osaksi akuutin energiakriisin ratkaisemista. Vihreä siirtymä on Suomen maatalouden ja huoltovarmuuden elinehto, sillä ilmastonmuutoksen aiheuttamat sään ääri-ilmiöiden yleistyminen vain heikentäisi maatalouden tuottavuutta ja lisäisi energian hinnan nousua. Vihreän siirtymän merkitystä alleviivasivat myös Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu ja taloustieteilijä Sixten Korkman torstaisessa A-Studiossa.

Maatalous kuitenkin tarvitsee tukipakettia enemmän ajattelutavan muutosta. Kaupan alan toimijoiden on maksettava reilu korvaus maataloustuottajille. Näin ei tällä hetkellä ole, vaan tuottajan elintärkeästä työstä saama korvaus on liian alhainen. Vihreät ovat jo pitkään arvostelleet Suomen kaupan liiallista keskittymistä suurille toimijoille, mikä on mahdollistanut polkuhinnoittelun.

Lisäksi maataloudessa on siirryttävä entistä enemmän tuottamaan kasvipohjaista ruokaa. Suomen peltopinta-alasta yli 50 prosenttia käytetään nautakarjatalouteen eli eirtyisesti nautojen rehun tuotantoon. Kolmannes kaikesta viljelypinta-alasta on nurmea. Nämä pinta-alat voisi käyttää tehokkaammin suoraan ruuantuotantoon.

Eduskunnan täysistunnossa oli normaalia hiljaisempaa. Ukrainan sota ja sen aiheuttama energiakriisi olivat viikon kuumimmat perunat, mutta niiden ohella täysistunnossa saatiin maaliin esimerkiksi tupakkalain tiukennukset. Muutoksilla puututaan sähkösavukkeiden markkinointiin, kiellettäisiin erilaiset makutupakat sekä tupakointi leikkikentillä ja uimarannoilla. Esityksellä suojellaan etenkin lapsia ja nuoria tupakoinnin haitoilta.

Valiokunnissa olemme saamassa lähiviikkoina useita lausumia valmiiksi liittyen esimerkiksi Euroopan liikenneverkon kehittämiseen (TEN-T). Lakivaliokunnan kevään iso asia on mietintö seksuaalirikoslainsäädännön muutoksista, jossa raiskaus määritellään suostusmusperustaiseksi. Tämän lain asiantuntijakuulemiset aloitettiin nyt valiokunnassa.

Lisäksi tapasin STTK:n edustajia ilmoittajansuojalaista eli nk. whistleblower-direktiivi. Lain tavoitteena on taata suojelu henkilöille, jotka ilmoittavat unionin oikeuden rikkomisesta. Samalla yrityksiä velvoitettaisiin luomaan kanava näille ilmoituksille. Esimerkiksi finanssikriisi olisi joidenkin arvioiden mukaan ollut mahdollista ehkäistä, jos olisi ollut väylä ilmoittaa rikkomuksista finanssialalla ja tae suojata näitä ilmoituksen tehneitä henkilöitä.

Hektisen viikon päättää Ukrainan tukikonsertti Hämeenlinna kirkossa. Ei voi muuta kuin olla ylpeä omasta kotikaupungistaan, kun kaupunkilaiset ovat aktiivisesti ilmaisseet mieltään Ukrainan puolesta ja järjestäneet tempauksia, joilla tuetaan konkreettisesti ukrainalaisia.

Viikolla juhlittiin myös 160 vuotiasta VR:ää. Junamatkailu ja konduktöörit ovatkin tulleet kansanedustajuuden myötä tutuksi, kun lähes päivittäin pendelöi Hämeenlinna-Helsinkiä väliä. Eduskunnassa ja liikenne- ja viestintävaliokunnassa teen työtä, että VR:n raiteet ulottuisivat yhä useammalle paikkakunnalle ja palvelutaso entisestään kohentuisi. Onnea 160 vuotias VR!

-Mirka