Soten käsittely alkoi eduskunnassa keskiviikkona 16.6., kun hallitus antoi esityksen hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi.

Keskustelun aluksi käytiin pitkä debatti. Korostin puheenvuorossani, kuinka tärkeää on, että sote-uudistus liikahtaa vihdoin eteenpäin:

”Arvoisa puhemies! Nyt päästään vihdoin eteenpäin, toisin kuin kokoomus täällä väittää. 15 vuoden aikana on nähty, kuultu ja tehty monenlaista sote-mallia, ja nyt me olemme täällä sitä vihdoin hyväksymässä. Sote-ammattilaiset ja muutosjohtajat ympäri maan ovat valmiina seuraavaan vaiheeseen, tositoimiin parempien palvelujen ja parempien työolojen puolesta.

Tätä kauan odotettua uudistusta on valmisteltu jo vuosien ajan, ja nyt tämä hallitus vie sen maaliin, aivan kuten lupasimme. Mietinnössä olevat 13 lausumaa ovat tärkeitä askelmerkkejä jatkotyölle.”

Debatin jälkeen pääsimme varsinaiseen puhujalistaan:

”Arvoisa puhemies! Viime hallituskaudella säädettiin kirurgian keskittämisasetus ja päivystysasetus. Ne muuttivat sairaalatoimintaa eri puolilla Suomea, kun useimmissa aluesairaaloissa kiellettiin anestesiaa vaativa leikkaustoiminta vuoden 18 alussa ja samalla keskussairaaloille tuli paljon lisätoimenpiteitä ilman vastaavia lisäresursseja. Tällä hetkellä tähän niin sanotun laajan päivystyksen vaatimustasoon yltänee ehkä kolmasosa laajan päivystyksen sairaaloista — vaikutusarvioinnin paikka tässäkin. Vaasa pääsi mukaan laajan päivystyksen sairaaloiden joukkoon vuonna 19. Väestöpohjaltaan saman kokoluokan keskussairaaloissa Hämeenlinnassa ja Kotkassa päivystystoiminta jatkuu kuten tähänkin asti. Toiminta näissä sairaaloissa on laajempaa ja kustannustehokkaampaa kuin osassa nykyisistä laajan päivystyksen sairaaloista.

Arvoisa puhemies! Osa jo tehdyistä uudistuksista on perusteltavissa kestävästi potilasturvallisuudella ja hoidon laadulla, mutta suurin osa näistä asetuksista oli pesunkestävää aluepolitiikkaa. THL:n tarvekertoimille on todellinen tarve, jotta tiedolla johtaminen ja yhdenvertaiset sote-palvelut ovat mahdollisia joka maakunnassa. Tarvekertoimia on tarkennettava ja kehitettävä jatkotyössä, kuten valiokunnan lausumassa todetaan. Väestöennusteet, syntyvyys ja sote-menojen kehityskulku huomioiden päivystysasetus pitänee ottaa tarkasteluun jossain vaiheessa.

Laadukkaan terveydenhuollon keskeisiä edellytyksiä ovat toiminnan potilasturvallisuus ja kustannusvaikuttavuus. Myös kirurgian keskittämisasetuksen valtakunnallinen vaikutusarviointi pitäisi tehdä osana hyvinvointialueiden jatkovalmistelua.

Arvoisa puhemies! Lasten ja perheiden palveluista merkittävä osa siirtyy hyvinvointialueille tässä uudistuksessa. Neuvolatoiminta, lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut sekä lastensuojelu ovat jatkossa hyvinvointialueen tehtäviä. Hyvinvointialueiden valtuustot tekevät päätökset siitä, miten nämä palvelut tuotetaan.

Perhekeskusten toiminta käynnistyi viime kaudella osana lapsiperhepalvelujen muutosohjelmaa ja on vakiinnuttamassa asemaansa monessa kunnassa. Kuntien ja hyvinvointialueiden päätöksenteossa on oltava vahva ymmärrys siitä, mikä osuus julkisista varoista käytetään lapsiin ja millaisia vaikutuksia niillä saadaan aikaan. On tärkeää, että lapsibudjetointi ja lapsivaikutusten arviointi otetaan osaksi hyvinvointialueiden toimintaa heti niiden perustamisesta alkaen. Hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja on jo olemassa. Perhekeskus on tästä oiva esimerkki.

Moniammatilliset tiimit ja systeemiset työmallit tuovat sekä parempia palveluja ihmisille että työhyvinvointia ammattilaisille. Kustannusvaikuttavuuteen tarvitsemme aidon so-te-integraation, jotta oikea palvelu löytyy oikeaan aikaan yhdestä paikasta.”