Osalle sisämaassa asustelevista meri saattaa tuntua kaukaiselta. Järviylängöt ja hiljakseen virtaavat joet ovat sen sijaan tuttuja meillä Hämeessäkin, mutta arvatkaapa mitä: nämä asiat eivät ole toisistaan irrallisia.

Itämeren valuma-alue on pinta-alaltaan yli 1,5 miljoonaa neliökilometriä ja ulottuu pohjoisessa aina napapiirille asti. Itämeren suojelu on koko Suomen yhteinen asia, Itämeren alueen valtioiden välistä yhteistyötä unohtamatta.

Kuten tiedämme, maatalouden ravinnepäästöt aiheuttavat kuormitusta vesistöihin. Itämeri ei ole tässä poikkeus ja Suomen suurin rehevöitymistä aiheuttava ongelma on juuri ravinteiden huuhtoutuminen mereen. Syyllisten etsiminen on kuitenkin ajanhukkaa ja ratkaisuja tulee etsiä yhdessä. Viljelijöitä ei saa jättää yksin, vaan maatalouden tukipolitiikkaa on uudistettava vastaamaan paremmin ympäristön kantokyvyn haasteisiin. Ympäristönsuojelun on lisättävä maatalouden kannattavuutta, ei huonontaa sitä.

Hyvä uutinen on se, että keinoja ravinnekuormituksen vähentämiseksi on jo olemassa. Esimerkiksi maaperän hiilensidontaa parantamalla ja eroosiota vähentämällä voidaan pienentää ravinnehuuhtoumia merkittävästi. Samalla saadaan ravinteet kiertoon ja lisälannoitteiden tarvetta vähennettyä. Laitetaan lanta mielummin biopolttoaineena tankkiin kuin Itämerta kuormittamaan.  

Itämeren suojelu vaatii siis kestävän kehityksen ja kiertotalouden ratkaisuja. Niihin osaamista löytyy myös meiltä Hämeestä. Vanajavesikeskuksen Itämeripäivässä esiteltiin monipuolista osaamista ja keskuksen kymmenvuotisen taipaleen aikana kertynyttä yhteistyöverkostoa, johon kuuluu mm. Hämeen ammattikorkeakoulu luonnonvara-alan koulutuksineen. Monia ilmastonmuutoksen torjuntaan, siihen sopeutumiseen sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyviä hankkeita on kymmenen vuoden aikana toteutettu ja lisää on tulossa.  

Entinen ympäristöministeri, europarlamentaarikko Ville Niinistö kirjoittaa: 

“Itämeren suojelu on kuin suhtautuminen koko ympäristöömme pienoiskoossa. Jokaisen ihmisen teoilla on merkitystä: roskaaminen ja saastuttaminen on saatava kuriin. Talouden toiminnalla on merkitystä: yritykset ja kunnat voivat osoittaa toiminnallaan edelläkävijyyttä päästöjen vähentämisessä. Ja ennen kaikkea tarvitaan reiluja pelisääntöjä sille, että yhteiskunta tukee kestävää kehitystä ja estää ympäristön pilaamista: siksi poliittisilla päätöksillä on puututtava ravinnekuormitukseen ja muihin haitallisiin ympäristövaikutuksiin entistä tehokkaammin.

Itämeren suojelu on yhteinen tehtävämme.”