Loma lähenee ja kokoukset vähenee!

Tällä viikolla toivottavasti urakoitiin kevätkauden toiseksi viimeistä istuntoviikkoa ennen kesälaitumille siirtymistä. Suurin osa valiokunnista sai jo viime viikolla viimeiset lausunnot ja mietintönsä valmiiksi, mutta esimerkiksi puolustusvaliokunnassa jatketaan vielä ensi viikollakin kokoustamista.

Sen sijaan lakivaliokunta sekä liikenne- ja viestintävaliokunta jäivät jo ansaitulle kesätauolle. Liikenne- ja viestintävaliokunnassa päätimme yksituumaisesti jatkaa esimerkiksi posti- ja ajokorttilain käsittelyä syksyllä, sillä valiokunta haluaa niihin vielä lisäselvityksiä ja ajan kanssa perehtyä niihin. 

Tämä on hyvä, sillä posti- ja ajokorttilain kaltaisia koko väestöön vaikuttavia lakeja ei pidä säätää kiireessä. Esimerkiksi ajokorttilaissa on vielä paljon avoimia kysymyksiä liittyen ajo- ja liikenneturvallisuuteen, joihin ainakin itse haluan kuulla perusteellisemmin asiantuntijoiden näkemyksiä. Tutkimustietoa edellisestä uudistuksesta ja sen vaikutuksista on luvassa syksyyn mennessä. Toistaiseksi en ole vakuuttunut annetuista perusteluista, enkä kannata 17-v. poikkeusmenettelyn poistamista, vaan sitä pitäisi parantaa nykyisestä. 

Viikon suurin asia oli kuitenkin kansanedustaja Wille Rydmania koskeneet tiedot epäasiallisesta käytöksestä nuoria ja alaikäisiä tyttöjä kohtaan. Tiedot ovat järkyttäviä ja ne on otettava erittäin vakavasti. Politiikan pitää olla kaikille turvallista, epäasialliseen käytökseen ja seksuaaliseen häirintään pitää puuttua jämäkästi – vastuu siitä on meillä kaikilla. 

Toivon todella, että tämä tapaus saa aikaan laajempaa keskustelua politiikan toimintakulttuurista Suomessa ja epäasiallinen käytös pystyttäisiin jatkossa tunnistamaan ja puuttumaan paremmin. Se on kaikkien toimijoiden etu. 

Täysistunnossa puhututtivat tällä viikolla muun muassa seksuaalirkoslaki, jonka mietinnön saimme lakivaliokunnassa viime viikolla valmiiksi.  Uusi seksuaalirikoslaki korjaa yhden Suomen lainsäädännön ilmeisimmistä puutteista, kun raiskausmääritelmä muutetaan suostumusperusteiseksi.

Vaikka lakimuutos ei ratkaise kaikkia ongelmia, on se tärkeä muutos suomalaisessa tuomiokäsittelyssä. Aiemmin oikeudessa arvioitiin sitä, onko uhri vastustanut tekoa ja onko käytetty väkivaltaa. Jatkossa oikeudessa arvioidaan sitä, onko tekijällä ollut tekoon suostumus. Tämä siirtää vastuun raiskauksesta sille kenelle se kuuluu: tekijälle. Koko puheeni aiheesta voi lukea täältä

Oli ilo huomata, että täysistuntosalin lehtereillä oli paikalla Suostumus2018-kansalaisaloitteen tekijöitä, jotka ovat olleet mukana edistämässä suostumusperusteisuuden kirjaamista lainsäädäntöön. Kiitos teille uutterasta työstänne lakiuudistuksen eteen – nyt se on totta!

Tällä viikolla saimme vihdoin hyväksyttyä myös vanhemmuuslain, jonka uudistaminen on ollut sekä vihreille että itselleni erittäin tärkeä tavoite. Laki on pieni, mutta merkittävä askel oikeaan suuntaan perheiden yhdenvertaisuuden vahvistamisessa, vaikka se ei kaikkia ongelmia poistakaan. Suomessa tunnistetaan nyt ensimmäistä kertaa lainsäädäntötasolla se tosiseikka, että kaikki vauvat eivät tässä maassa synny naisen ja miehen muodostamaan ydinperheeseen, vaan vanhemmuudella voi olla hyvin monenlaisia ilmenemismuotoja. Enemmän laista voit lukea esimerkiksi kirjoittamastani blogistani viime syksyltä.

Muita hyviä uutisia eduskunnasta olivat positiivisen luottotietorekisterin hyväksyminen ja lobbarirekisterin eteneminen. Laki positiivisesta luottotietorekisteristä on erittäin tärkeä, sillä lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Erityisen huolestuttavaa on, että nuorten velkaantuminen ja maksuhäiriömerkinnät ovat kasvaneet koko 2010-luvun. Esitetty rekisteri on on yksi keino ehkäistä ja taittaa suomalaisten ylivelkaantumista.

Luottotietorekisteriin tallennetaan tietoja ihmisten luotoista ja tuloista, joiden avulla luotonantajat voisivat nykyistä helpommin arvioida lainanhakijan kykyä maksaa luotto takaisin. Tällä toimenpiteellä hillittäisiin holtitonta lainanantoa ja vakautettaisiin rahoitusjärjestelmän toimivuutta. Samalla se vahvistaisi rahoitusjärjestelmämme kriisinkestävyyttä, kun velallisten luottotiedot ovat taloudellisesti kestävällä pohjalla. Koko puheeni aiheesta voi käydä lukemassa täältä.

Lobbarirekisteri puolestaan on vihreiden pitkäaikainen tavoite, joka edistää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Lobbarirekisterin avulla kansalaisilla on mahdollisuus seurata, mitä tahoja kansanedustajat tapaavat ja, ketkä päätöksentekoon pyrkivät vaikuttamaan.

Avoin ja läpinäkyvä päätöksenteko lisää kansalaisten luottamusta päätöksentekoa ja demokratiaa kohtaan. Samalla se torjuu epäasiallista vaikuttamista, kun päätöksentekoon vaikuttavat toimijat ovat kaikkien kansalaisten saatavilla.

Vihreät olisivat olleet valmiita lobbausrekisterin kunnianhimoisempaan ja laajempaan soveltamisalaan, sillä nykyinen ehdotus koskee vain eduskuntaa ja ministeriötä. Tulevaisuudessa lobbarirekisteri tulisikin ulottua koko valtionhallintoon sekä kunta- ja maakuntatasolle, joissa tehdään esimerkiksi tärkeitä kaavoitukseen ja sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä päätöksiä.

Lobbarirekisteri on kuitenkin uusi tärkeä askel läpinäkyvämmän ja avoimemman päätöksentekokulttuurin rakentamisessa.

Myös Kanta-Hämeen aluehallituksessa teimme isoja päätöksiä, kun valitsimme hyvinvointialueelle toimialajohtajat ikäihmisten palveluihin, terveydenhuoltoon, perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluihin ja pelastuspalveluihin. Muut johtajanimitykset jäävät syksylle, koska niiden toimenkuvia on tarkennettava. Koko tiedotteen päätöksestä voi lukea täältä.

Ensi viikolla on vielä kaksi täysistuntoa, joissa hyväksytään esimerkiksi seksuaalirikoslaki. Tärkeitä asioita siis pöydällä, vaikka edessä onkin tynkäviikko. 

Hyvää ja rauhallista juhannusta kaikille!

– Mirka