Eduskunnassa keskusteltiin tiistaina 22.9. hallituksen esityksestä asiasmaksulain muuttamisesta. Toin puheenvuorossani esille, kuinka merkittävä muutos on pienituloisille ja kuinka lakimuutoksen myötä voidaan kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja Suomessa.
 

”Arvoisa puhemies!

Hallitusohjelma pureutuu velkaantumisen juurisyihin nostamalla heikoimmassa asemassa olevien sosiaaliturvaa ja parantamalla palveluiden saatavuutta.
 
Vuoden 2019 lopulla maksuhäiriömerkintä oli jo yli 380 000 suomalaisella. EAPN:n eli Suomen köyhyyden vastaisen verkoston kyselyssä 20 prosenttia vastanneista kertoi luottotietojen menneen hoito- tai lääkekulujen vuoksi. Hoitovelkaa siis kertyy monella tapaa.
 
Korona on heikentänyt kuntien taloustilannetta ja lisännyt hoitojonoja kiireettömän hoidon puolella. Tämän kriisin hintalappua ei voi maksattaa heikoimmassa asemassa olevilla.
 
Asiakasmaksulain uudistus tuo helpotuksen monelle pienituloiselle, kun sote-palveluiden maksuttomuutta laajennetaan sekä maksuja kohtuullistetaan. Jo nyt on mahdollista saada maksuhuojennusta erillisellä hakemuksella kotikunnalta. Lasten ja nuorten poliklinikkakäynnit ja hoitoonpääsy eivät saa olla riippuvaisia perheen taloustilanteesta.
 
Asiakasmaksulain uudistuksen tavoitteena on, että asiakkaat eivät joudu turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen. Ihmisen asema palvelujärjestelmässä ei saa olla riippuvainen siitä, missä kunnassa hän asuu. Tämä laki parantaa ihmisten yhdenvertaisuutta ja palvelujen saavutettavuutta. Näin kuromme pienemmäksi hyvinvointi- ja terveyseroja Suomessa.
 
Kuten aiemmissa puheenvuoroissa on jo todettu, tietoa maksuhuojennuksista ja asiakkaan oikeuksista on oltava tarjolla helposti ja esteettömästi joka kunnassa.”
 
– Mirka Soinikoski, Vihreä kansanedustaja ja anestesialääkäri Hämeestä