Huoltovarmuuden merkitys on korostunut osana kokonaisturvallisuuttamme. Ihmisten ja tavaroiden sujuva liikkuminen on tärkeä osa tavallista arkea, mutta muuttuu kriittiseksi tekijäksi poikkeustilanteissa.

Toimiva raideliikenne on kestävän liikennejärjestelmän avaintekijä. Sähköistetty raideliikenne on käytännössä lähes päästötöntä, siksi junilla ja ratikoilla tehtyjen matkojen osuutta pitää kasvattaa.

Tampereen ja Helsingin välille suunniteltu niin sanottu metsärata ei kuitenkaan ole millään mittarilla mitattuna tarkoituksenmukainen eikä kustannusteho-kas. Se olisi kansantaloudelle hyvin kallis ja ympäristölle haitallinen, sillä uusi linjaus vaatisi melkoisesti metsää hakattavaksi ja maaperää raivattavaksi. Vain muutaman minuutin tähden?

Olin Liikenne12 -suunnitelman ohjausryhmässä edistämässä ohjelmaan kirjauksia siitä, että pääradan kunto ja kapasiteetti tunnistetaan koko Suomea hyödyttäväksi tekijäksi.

Metsäradan sijaan meidän on investoitava nykyiseen päärataan, jotta joukkoliikenneyhteyksiä sekä saavutettavuutta parannetaan koko pääradan vaikutusalueella.

Pyöräilyä ja kävelyä ei sovi unohtaa, ne ovat taloudellisesti ja ympäristöllisesti hyviä ratkaisuja, mutta vaikuttavat myös kansanterveyteen positiivisesti. Joukkoliikenneyhteyksien turvaamiseksi hallitus on jo esittänyt yhteensä 78 miljoonan euron tukipakettia. Tukea tarvitaan, sillä koronapandemia iski pahasti joukkoliikenteen matkustajamääriin.

Tarvitsemme oikeudenmukaisia tukimuotoja kohonneiden energiakustannusten takia seuduille, joilla joukkoliikenne tai pyöräily eivät ole vaihtoehtoja arjen liikkumisessa.

Hallitus on jo esittänyt jakeluvelvoitteen kevennystä, polttoainetukea kuljetusalan ahdinkoon ja lisäksi selvitetään liityntäpysäköintikuluja osaksi työmatkavähennyksiä. Epävarmassa tilanteessa kaikkia keinoja on arvioitava, huoltovarmuus ja turvallisuus edellä, ympäristöä unohtamatta.

Meidän on etsittävä ja kehitettävä uusia keinoja, joilla vauhditamme uusiutuvien ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä. Ukrainan sodan alettua energiaratkaisut menivät uusiksi kautta Euroopan, koska Venäjän fossiilienergiasta on päästävä irti mahdollisimman nopeasti.

Fossiiliriippuvuuden vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat nousseet politiikan ytimeen aivan uudella tavalla. Se tuo toivoa paremmasta huomisesta.

Kirjoitus on julkaistu kolumnina Hämeen Sanomissa 4.6.2022