Ukrainan sota on horjuttanut koko Euroopan turvallisuutta. Sen vaikutukset tulevat vaikuttamaan pitkään Euroopan ja Venäjän välisiin suhteisiin vielä pitkään. Sota Ukrainassa Ukraina sota ei kuitenkaan ole poistanut työpöydältä muita akuutteja kriisejä. Meidän on samaan aikaan selätettävä koronapandemia ja ilmastonmuutos, jotka uhkaavat ihmiskunnan terveyttä ja turvallisuutta.

Maanantaina julkaistu IPCC:n raportti kertoo karua kieltä ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa paitsi satojen eliölajien sukupuuton myös lisää nälänhätää, kuolleisuutta, terveysongelmia ja pakolaisuutta. Koronapandemia muistutti meitä kulkutautien vaarallisuudesta.

Ilmastonmuutoksen luomat uhkakuvat ovat moninkertaiset pandemiaan verrattuna. Ilmastokriisiä ei pidäkään ymmärtää vain luonnon hätätilana vaan myös sosiaalisena ja taloudellisena kriisinä.

Päättäjiltä monien kriisien kanssa tasapinoilu vaatii paitsi paineensietokykyä myös ratkaisukeskeisyyttä. Koronakriisi alleviivasi kokonaisturvallisuuden merkitystä osana kriisivarautumista. Tämä oppi on pidettävä mielessä myös muissa kriiseissä.

Ratkaisuihin pitää sitoa mukaan toimia, jotka osuvat mahdollisimman moneen eri riskitekijään. Fossiilisista polttoaineista irtautumalla vastaamme samaan aikaan sekä Ukrainan kriisiin että ilmastokriisiin.

Nojautumalla entistä vahvemmin kotimaisiin ympäristöystävällisiin energiaratkaisuihin hillitsemme ilmastonmuutosta ja parannamme huoltovarmuuttamme, kun riippuvuus Venäjän energiasta vähenee.

Luontoyhteys parantaa tutkitusti hyvinvointiamme. Korona-ajan eristys muista ihmisistä korosti tämän yhteyden merkitystä entisestään. Hillitsemällä ilmastonmuutosta suojelemme luonnon moninaisuutta, jolla on positiivisia vaikutuksia kokonaishyvinvointiimme. Ilmastoteot ovat erottamat osa energiapolitiikkaa ja turvallisuuspolitiikkaa.

Vauhdittamalla vihreää siirtymää edistämme samalla vapaata, demokraattista ja yhtenäistä Eurooppaa, jossa valta ja raha eivät kasaudu vain harvoille. Meidän päättäjien tulee huolehtia siitä, että tämä tehdään reilusti ja kaikkien kansalaisten kannalta oikeudenmukaisesti. Parhaimmillaan vihreä siirtymä ehkäisee kriisejä jo ennalta.

Kirjoitus on julkaistu Hämeen Sanomissa 5.3.2022 mielipidekirjoituksena