Tammikuussa käydään Suomen historian ensimmäiset aluevaalit. Vaaleissa päätetään muun muassa oman kotikunnan lähipalveluista, terveyskeskusten vastaanottoajoista, sotehenkilöstön työhyvinvoinnista ja riittävistä resursseista. Aluevaaleissa on myös kyse laajemmin siitä, miten ihmisten hyvinvointia lisätään sekä minkälaiseksi kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyö muodostuu.

Heinola on ollut edelläkävijä lapsiperheille suunnatun tuen ja toiminnan järjestämisessä. Perhekeskus tarjoaa lapsiperheille kaikille avoimia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille ja perheille virikkeitä, vertaistukea sekä yhdistää samassa elämäntilanteessa olevia perheitä.

Perhekeskuksen toimintaa ovat muun muassa avoin varhaiskasvatus, erilaiset vertaisryhmät ja lapsen syntymään liittyvä perhevalmennus. Avoin varhaiskasvatustoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti perheille, jotka hoitavat lapsiaan kotona. Vertaisryhmiä on tarjolla erilaisiin elämänvaiheisiin ja -tilanteisiin, niitä on tarjolla lapsille, aikuisille ja osa koko perheelle. Perhevalmennuksen tavoitteena on tukea vanhempia lapsen hoiva- ja kasvatustehtävässä sekä vahvistaa vanhemmuuden tietoja ja taitoja, jotta arki vauvan kanssa sujuu hyvin. Kohtaamispaikkoja on Heinolassa eri ikäisille ja erilaisiin tarpeisiin suunnattuna. Toimintaa tarjoaa kaupunki sekä kolmannen sektorin toimijat. Merkittävä voimavara on seurakuntien, järjestöjen ja yksittäisten kaupunkilaisten vapaaehtoistyö.

Hyvinvointi rakentuu useista eri tekijöistä, joita edistetään jatkossa niin kunnissa kuin hyvinvointialueilla. Hyvinvoinnin edistäminen kaikilla päätöksenteon tasoilla on entistä tärkeämpää, sillä korona-ajan seurauksena meillä on kurottavana umpeen mittava hyvinvointivelka. Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja oppimiserot ovat kasvaneet, yksinäisyys ja mielenterveysongelmat lisääntyneet ja työssä jaksaminen on ollut koetuksella monella alalla. Ihmisten jaksaminen on ollut äärirajoilla, siksi tarvitsemme nyt laajoja korjausliikkeitä, joilla edistetään kaikkien ihmisten hyvinvointia ja arjen sujuvuutta.

Luonnolla on todettu olevan kiistattomasti positiivinen vaikutus hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Luonnossa oleskelu ja liikkuminen auttaa palautumaan stressistä, parantaa mielialaa ja alentaa verenpainetta. Ihminen elpyy erityisesti luonnossa sijaitsevissa mielipaikoissaan, joita voivat olla niin pienet lähimetsäalueet omalla asuinalueella kuin kunnan puistot ja luonnonsuojelualueet kauempana.

Luonnon rauhoittavan vaikutuksen takia on tärkeää, että luonto- ja viheralueet ovat helposti saavutettavissa, lisäksi niiden hyödyt on huomioitava myös palveluasumisen ja hoitolaitosten suunnittelun yhteydessä. Väestömme ikääntyminen asettaa uusia haasteita, jotka vaativat innovatiivisia esteettömiä asumisratkaisuja esimerkiksi muistisairaille. Uudenlaiset asumisratkaisut mahdollistavat sen, että ikääntyneiden ei tarvitse muuttaa keskitettyihin palvelutaloihin, vaan he voivat jatkaa asumista lähellä omaisiaan, tutussa paikassa ja lähellä luontoa. Kunnilla on keskeinen rooli, kun hyvinvointialueiden palveluita ja tulevaisuuden ratkaisuja kehitetään yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa.

Kirjoitus on julkaistu Itä-Hämeessä 19.10.2021