Minulla on ollut ilo toimia Itlan valtuuskunnan puheenjohtajana sekä seurata ja vaikuttaa aitiopaikalta lastensäätiön toimintaan. Kertomus vuodesta 2019 on nyt ulkona, kirjoitin vuosikertomukseen esipuheeksi:

“Ei ole olemassa erillistä lapsipolitiikkaa. Lapsinäkökulman tulee läpäistä kaikki julkisen politiikan alueet, minkä vuoksi lapsi- ja ylipäänsä ihmisvaikutusten arvioinnin edistäminen on toiminnassamme keskeistä. Lasten ja perheiden hyvinvoinnilla täytyy olla yhdenvertaiset edellytykset asuinpaikasta riippumatta. Lasten ja perheiden pitää saada apua oikeaan aikaan.

Säätiön toiminta perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen sekä lasten hyvinvointia koskevaan tutkimustietoon: keräämme, analysoimme ja välitämme tietoa interventioista, kokeiluista ja palveluista, joissa lapset ja perheet ovat toimijoina.”

Näin itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tarkoitusta kuvataan syyskuussa 2019 hyväksytyssä strategiassa, joka ohjaa säätiön toimintaa suunnitelmakaudella 2019–2022. Itlan tehtävä lapsen oikeuksien edistäjänä on yhteiskunnallisesti merkittävä ja ennen kaikkea säätiössä tehdyn työn merkityksellisyys korostuu niiden lasten ja perheiden elämässä, joille tämän työn seurauksena huominen näyttäytyy toiveikkaana ja mahdollisuuksia täynnä.

Kevään 2019 eduskuntavaalien myötä lasten, nuorten ja perheiden hvyinvoinnin edistämisessä otettiin askelia toivottuun suuntaan. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma sisältää tärkeitä linjauksia lapsiystävällisen Suomen rakentamiseksi ja erilaisten perhemuotojen tukemiseksi. Vanhempainvapaita ja sosiaaliturvajärjestelmää uudistetaan, lapsiperheköyhyyttä torjutaan ja lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa jatketaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ohella. Itlalla on tässä kehittämistyössä oma roolinsa esimerkiksi lapsipolitiikan tietopohjan rakentajana ja lapsipolitiikan innovaatiotoiminnan edistäjänä.

Marinin hallitus on myös sitoutunut jatkamaan kansallisen lapsistrategian valmistelua. Vuoden 2019 aikana Itlan tekemä benchmarkkaus kansallisten lapsistrategioiden laadinnasta ja seurannasta sekä lapsivaikutusten arvioinnista vauhdittaa osaltaan lapsistrategiakomitean työtä. Uudesta-Seelannista, Skotlannista ja Ruotsista kerätty vertailuaineisto on loistava esimerkki Itlan tekemästä kansainvälisestä yhteistyöstä, joka tarjoaa mahdollisuuden vertaiskehittämiseen sekä parhaiden käytänteiden käyttöönottoon Suomessa.

Suomen lapset voivat kansainvälisesti vertaillen pääsääntöisesti erittäin hyvin, mutta samaan aikaan julkista keskustelua varjostaa useat lasten ja perheiden hyvinvointiin liittyvät kysymykset, kuten ylisukupolvinen syrjäytyminen ja alueiden eriarvoistuminen. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ovat aikamme suurimpia haasteita, joiden vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Ilmastonmuutoksen torjuminen on otettava tiiviiksi osaksi lapsipolitiikkaa. On meidän tehtävämme varmistaa, että myös tulevat sukupolvet saavat hengittää puhdasta ilmaa ja uida puhtaissa vesissä. Meidän tehtävämme on varmistaa, että tulevat sukupolvet voivat hyvin.

Itla on vuonna 2019 jatkanut vahvaa vaikuttamistyötään ja tuottanut yhteiskunnan käyttöön riippumatonta tietoa lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Minulla on ollut ilo seurata Itlan valtuuskunnan tuoreena puheenjohtajana säätiön määrätietoista ja ratkaisukeskeistä otetta lapsimyönteisyyden rakentajana. Tätä tärkeää työtä on jatkettava laajassa yhteistyössä niin, että jokaiselle lapselle huominen näyttäisi eilistä paremmalta.

Mirka Soinikoski, Itlan valtuuskunnan puheenjohtaja

Itlan vuosikertomus löytyy kokonaisuudessaan täältä.