Tiedote 5.6.2020

Kansanedustaja Mirka Soinikosken (vihr.) järjestämässä verkkoseminaarissa keskusteltiin vankien lasten oikeudesta tavata vankilassa olevaa vanhempaansa. Soinikosken vieraana oli asiantuntijoita niin vankeinhoidon, kriminaalihuollon kuin perhetyön alalta.

Rikosseuraamuslaitoksen erityisasiantuntija Annika Finnberg toi esille syitä, joiden vuoksi tapaamisoikeutta on jouduttu koronaepidemian aikana rajoittamaan. Noin kolmekymmentä prosenttia vangeista kuuluu koronaviruksen riskiryhmiin ja terveyden suojeleminen on ollut ensisijainen lähtökohta, kuten muissakin koronarajoituksissa. Vankilat ovatkin säästyneet koronavirustartunnoilta.

Toisaalta tapaamisten pitkäaikaisella rajoittamisella on ollut muita negatiivisia vaikutuksia paitsi vankeihin myös vankien läheisiin. Tämän vuoksi rajoituksia on purettava mahdollisimman pian epidemiatilanteen rauhoittuessa. Vangin lapsella on oikeus tavata vankilassa olevaa vanhempaansa, mikäli se on lapsen edun mukaista.

“Lapsen etu ei ole koskaan jokaiselle lapselle sama, vaan se on aina arvioitava lasta kuunnellen tapauskohtaisesti. Lasta ei saa koskaan syrjiä hänen oman tai hänen vanhempansa ominaisuuden tai teon vuoksi. Tähän myös lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa”, kertoo tilaisuuden kommentaattori, lakimies Jaana Tervo lapsiasiavaltuutetun toimistosta.

Suomessa on arviolta noin 8 000-12 500 lasta, joiden vanhempi on vankilassa. Tarkkaa tietoa lapsista ja nuorista, joita vanhemman vankeus koskettaa, ei Suomessa ole. Tätä tietoa voitaisiin kerätä esimerkiksi osana kouluterveyskyselyä ja kartoittaa perhetyön osaamista Suomessa.

Ensi- ja turvakotien liitto julkaisee perhetyön tueksi Vangin perheen polku -työkalun syksyllä. Vankien lapset eivät ole yhtenäinen joukko, mutta perheenjäsenen vankeusrangaistus vaikuttaa aina jollakin tavalla lapsen elämään. Vankien lapset tarvitsevat monenlaista tukea ja lasten näkökulma tulisi ottaa huomioon myös vankien tapaamisia sekä vankiloiden tapaamistiloja suunnitellessa. Näin on tehty esimerkiksi Hämeenlinnan uudessa naisvankilassa.

“Lakivaliokunnassa toimiessani vankeinhoidon lainsäädäntö on tullut hyvinkin tutuksi ja lapsen oikeuksien sopimus kulkee aina mukanani työlaukussa. Seminaari yhdisti hyvin nämä kaksi aihetta ja johtopäätös on selvä: vankien lasten tapaamisoikeus on palautettava ensitilassa tapauskohtaisesti arvioiden ja koronaturvallisesti”, sanoo Soinikoski.

Verkkoseminaarin tallenne löytyy täältä.