Kuten tiedämme, ilmastonmuutoksen ja luontokadon juurisyy löytyy luonnonvarojen ylikulutuksesta. Luonnonvarojen säästämiseksi on varmistettava, että kerran käyttöön otettu materiaali ei mene hukkaan. Tämä tarkoittaa siirtymistä kiertotalouteen, jossa tavaroita jaetaan, lainataan, korjataan ja vuokrataan.

Uusi jätelaki

  • helpottaa kotitalouksien mahdollisuuksia kierrättää
  • laajentaa pakkausjätettä tuottavien yritysten tuottajavastuuta
  • aloittaa tekstiilijätteen alueellisen keräyksen
  • vähentää syntyvän jätteen määrää kiertotaloutta edistäen.

Lisäksi Suomi asettaa ensimmäistä kertaa tavoitteet luonnon­va­rojen ylikulu­tuksen suitsimi­selle hallituksen kiertotalouden edistämisohjelman myötä. Maailman ylikulutuspäivä ajoittuu loppukesään, mutta jos kaikki ihmiset eläisivät kuten suomalaiset, olisi päivä jo 10. huhtikuuta. Kiertotalous tarvitsee toteutuakseen tekoja ja näillä teoilla on kiire, sillä tapamme kuluttaa on täysin kestämätön.

Jätelain uudistus yhdessä kiertotalousohjelman kanssa luotsaa Suomea kohti kestävää taloutta. Kuten ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen tapaa sanoa, kiertotalouteen siirtyminen ei ole vaihtoehto, vaan elinehto. Samalla se on loistava mahdollisuus kehittää uudenlaista yritystoimintaa ja luoda uuden sukupolven työpaikkoja.

Suomessa on aina osattu sovittaa kiertotalousajattelu luontevaksi osaksi arkea. Nuuka emäntä on kutonut vanhoista lumpuista mattoja ja hyödyntänyt ruoantähteet huolella. Uusi kiertotalousohjelma skaalaa tämän tutun ajattelutavan 2020-luvulle.