Tiedote 15.9.2020
Julkaisuvapaa

Vihreiden kansanedustaja vaatii rikoksen uhrille ja uhrin omaisille oikeutta

Rikoksen kohteeksi joutuminen on tragedia sekä rikoksen uhriksi joutuneelle että hänen läheisilleen. Rikoksesta aiheutuneesta kärsimyksestä on mahdollista hakea korvausta. Lainsäädännössä on kuitenkin inhimillisesti kestämätön aukko, joka pakottaa rikoksen uhrin tai henkirikoksen uhrin omaisten perimään korvauksia suoraan tekijältä. Valtiokonttorilta voi hakea korvauksia vain seksuaalirikoksista, tapon, murhan tai surman yrityksestä ja vapauteen kohdistuvista rikoksista.

Kansanedustaja Mirka Soinikoski (vihr.) näkee kohtuuttomana, että rikoksen uhri joutuu olemaan rikoksentekijän kanssa tekemisissä ja mahdollisesti hakemaan korvauksia useita kertoja. Korvauksen saamisesta ei ole varmuutta, sillä moni rikoksentekijä on taloudellisesti maksukyvytön.

“Uhrin ja omaisten kannalta kestävin ja inhimillisin ratkaisu olisi, jos korvaukset haettaisiin suoraan Valtiokonttorilta. Tämä velvoittaisi rikoksen tekijää maksamaan korvaukset lopulta valtiolle. Näin luovuttaisiin tilanteesta, jossa omaiset ja rikoksen tekijä joutuvat olemaan tekemisissä vielä jopa vuosia rikoksen tekohetkestä,” sanoo vihreiden kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Mirka Soinikoski.

Marinin hallitusohjelmassa on selkeä kirjaus, jolla rikoksen uhrin ja omaisten asemaa korvausten perimisessä voidaan parantaa: “Turvataan rikoksen uhrin ja henkirikoksen uhrin omaisten parempi tuki ja mahdollisuus saada korvauksia Valtiokonttorilta.”

Kansanedustaja Mirka Soinikoski laati asiasta kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy asianomaiselta ministeriltä:

“Milloin hallitus ryhtyy valmistelemaan lakiuudistusta, jolla turvataan uhrin ja omaisten mahdollisuudet saada korvauksia Valtiokonttorilta sekä millä aikataululla uudistus on määrä toteuttaa?”

Soinikosken lisäksi kirjallisen kysymyksen allekirjoittivat kansanedustajat Outi Alanko-Kahiluoto ja Sofia Virta.

Lisätiedot
Mirka Soinikoski (vihr.)
mirka.soinikoski@eduskunta.fi
050 514 4722

Kirjallinen kysymys ja ministerin vastaus löytyvät kokonaisuudessaan eduskunnan sivuilta.