Tällä viikolla on vietetty vuosittaista Simpukka-viikkoa, joka muistuttaa meitä tahattomasta lapsettomuudesta ilmiönä ja kokemuksena. Lapsitoiveen toteutumattomuus on monille suuri suru ja yksi aikuiselämän isoimmista kriiseistä. Viikko huipentuu lapsettomien lauantaihin. Vanhemmuus ei ole kaikille itsestäänselvyys.

Simpukka-viikon tarkoitus on lisätä tietoisuutta ja vertaistukea aiheesta. Tämän vuoden teemana on ollut mielen hyvinvointi. Tutkimusten mukaan jopa 90 prosenttia lapsettomuudesta kärsivistä kertoo kaivanneensa psykososiaalista tukea. Siksi on erittäin tärkeätä, että meillä on erilaisia väyliä saada vertaistukea, jossa voi jakaa kokemuksia ja näkemyksiä lapsettomuuteen.

Lapsi- ja perhepolitiikka oli esillä myös eduskunnassa, kun jätimme poikkipoliittisen kirjallisen kysymyksen lapsistrategian riittävistä ja pysyvistä resursseista. Tällä hallituskaudella saatiin valmiiksi Suomen ensimmäinen valtakunnallinen lapsistrategia ja sen toimeenpanosuunnitelma. Vaarana kuitenkin on, että strategian toteutuksen resurssit uhkaavat jäädä vajaaksi.

Kysymys on lapsi- ja perhepolitiikan tulevaisuudesta Suomessa. Kansallisen lapsistrategian jatkuvuuden turvaamiseksi Suomeen on perustettava kansallisen lapsistrategian yksikkö, jolle on annettava riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit. Tätä ovat edellyttäneet niin lapsistrategian parlamentaarinen komitea kuin sen seurantaryhmäkin. Koko tiedotteen kirjallisesta kysymyksestä voit lukea täältä.

Lapsi- ja perhepoliittinen keskustelu jatkuu ensi viikolla vilkkaana, sillä järjestämme Monimuotoiset perheet -verkoston kanssa tilaisuuden vuoroasumisen politiikasta kansalaisinfossa ensi tiistaina. Lämpimästi tervetuloa kuulemaan konkreettisia keinoja vuoroasumisen helpottamiseksi. Enemmän tietoa tilaisuudesta löydät esimerkiksi Facebookista tai eduskunnan nettisivuilta

Eduskunta on urakoinut ulko- ja turvallisuuspolitiikan ajankohtaisselonteon parissa, jonka käsittely on valmistumassa useissa valiokunnissa. Liikenne- ja viestintävaliokunta sai jo tällä viikolla valmiiksi oman lausuntonsa, jossa korostetaan kyberturvallisuuden ja toimivien kuljetusyhteyksien merkitystä Suomen kokonaisturvallisuudelle.

Lisäksi saimme iloisia uutisia eilen, kun kansalaisaloite maksuttomasta psykoterapiakoulutuksesta etenee eduskunnan päätöksellä. Suomessa on tällä hetkellä mielenterveyskriisi. Etenkin nuorten henkinen hyvinvointi ja resilienssi ovat olleet melkoisella koetuksella. Mielenterveydessä oikea-aikainen tuki on kaiken keskiössä. Tällä hetkellä tämä ei toteudu, sillä jonot mielenterveyspalveluihin ovat useita kuukausia. 

Yhtenä jarruna palveluiden piiriin pääsemisessä on psykoterapeuttien ja muiden mielenterveystyöhön koulutettujen ammattilaisten riittämätön määrä. Nyt eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin psykoterapeuttien ja muiden mielenterveyden  ammattilaisten saatavuuden parantamiseksi. Tämä on painava ja tärkeä kannanotto paremman mielenterveyden puolesta.

Huomenna la 7.5. olen tavattavissa Vääksyssä, kun Hämeen Vihreät järjestää keskustelutilaisuuden maa- ja metsätalouspolitiikan tulevaisuudesta. Paikalla on myös MTK-Uusimaan johtokunnan puheenjohtaja Aleksis Kyrö. Luvassa on varmasti mielenkiintoista keskustelua maanviljelijöiden toimeentulosta, maa- ja metsätalouden vihreästä siirtymästä ja Suomen ruuantuotannon omavaraisuudesta.

Nähdään Vääksyssä!

-Mirka