Seminaarin koulua korjataan täyttä päätä (YLE Häme 17.7.2013)

60 § Seminaarin koulun peruskorjaus- ja muutostyöt

Lautakunta palautti asian valmisteluun edellisessä kokouksessa ja asiakokonaisuutta selvittämään kokoukseen oli kutsuttu Suomen Yliopistokiinteistöjen edustaja, kohteen pääsuunnittelija sekä koulun edustaja valaisemaan eri osapuolien vastuita ja tarpeita kyseisessä kohteessa peruskorjaus- ja muutostöiden näkökulmasta.

Saatujen lisäselvitysten perusteella lasten ja nuorten lautakunta sitoutui osaltaan Seminaarin koulun muutos- ja korjaustöiden jatkamiseen A-osan liikuntatiloihin liittyvien aputilojen osalta. Lautakunta edellyttää, että Linnan Tilapalvelut- liikelaitos hyväksyttää peruskorjauksen etenemisen Lasten ja nuorten lautakunnalla hankevaiheittain.

Piha-alueen korjauksen arvioitu 1,08 M€ kustannus herätti paljon keskustelua, samoin kuin D-osan 4,3 M€ kokonaisuus. Nämä miljoonaluokan projektit jätettiin toistaiseksi hyväksymättä, pääosin koska tiedossa on lisää akuutteja korjauskohteita muissa yksiköissä. Lautakunta toivoo esitystä peruskorjausten strategiasta, jotta päästäisiin suunnitelmallisiin projekteihin nopealla aikataululla tehtyjen pikaratkaisujen sijaan.

Nummen ja Jukolan päiväkodit kiireellisyyslistan kärjessä (HäSa 28.8.2013)

 

61 § Hyväksyttiin Seminaarin koulun opetussuunnitelma.

62 § Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatusyksiköiden täyttö 1.8.2013 alkaen

Resurssien tehokas käyttö edellyttää varhaiskasvatusyksiköiltä ryhmien järjestämistä siten, että esiopetukseen oikeutetuista lapsista on mahdollista muodostaa toimivia pienryhmiä ja että samaan ryhmään esiopetusikäisten kanssa sijoitetaan myös nuorempia lapsia, jotta kaikki päivähoitopaikat saataisiin käyttöön.

Lasten ja nuorten lautakunta päätti, että lukuvuoden 2013–2014 alusta esiopetusryhmiin sijoitetaan myös nuorempia lapsia silloin, kun varhaiskasvatusyksikön esiopetukseen oikeutetuista lapsista ei saada ryhmää täyteen.

63 § Päätettiin korottaa Aimokoulun lukukausimaksuja syyslukukauden 2013 alusta lukien: varhaisiän ja perusopinnot 125€/ lukukausi ja syventävät opinnot 139 €/ lukukausi.

 

Tarkemmat yksityiskohdat löytyvät kaupungin netistä pöytäkirjan liitteistä.