Ennen varsinaista kokousta käytiin tilaajajohtajan ja -päälliköiden johdolla läpi edellisen valtuustokauden keskeisiä asioita. Oli hieno nähdä jo uutisiinkin päässyt tilasto lastensuojelun tilanteesta Hämeenlinnassa: sijoitusten vähentämisessä on onnistuttu, koska kaupunki on linjannut, että vakanssien vähentämiseen ja leikkaamiseen ei ole lähdetty. Hämeenlinnassa on ostopalveluja uskallettu leikata ja siirretty rahaa omaan tuotantoon. (YLE 15.3.2013)

17§ Päätettiin antaa läsnäolo- ja puheoikeus kahdelle Nuorten Vaikuttajaryhmän (NuVa) edustajalle lautakunnan kokouksiin.

18§ Kaupunginhallituksen edustaja lautakunnassa on Juha Kallioinen ja varaedustaja Helena Hirviniemi.

19§ Käytiin vuoden 2013 kokousaikataulu läpi.

20§ Hyväksyttiin lautakunnan alaisen toiminnan toimintasäännön muutokset. (Kaupungin säädöskokoelmassa on vielä v.2011 versio.)

21§ Hyväksyttiin lautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös. Toimintakate 2012 oli – 135 000€, joka on 0,1% budjetoidusta eli aika kohdilleen osui?

22§ Talouden ja toiminnan seuranta 2013: Tuotannon palvelusopimukseen tulee muutos heti alkuvuodesta, Visamäen määräaikaisen päiväkodin lisäkustannukset ovat arviolta 27 000€/kk, lisäksi kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki ylittyvät budjetoidusta n. 300 000€. Tuomelan koulun ja Seminaarin koulun osalta lisäkustannukset selviävät myöhemmin. Lastensuojelun avopalvelujen oman tuotannon ostoja on lisätty edellisvuodesta huomattavasti.

Hämeenlinnan lastensuojelussa tehdään pieniä ihmeitä. ”Tärkein päätös ja linjaus on ehkä ollut, että vakanssien vähentämisen, leikkaamisen ja juustohöyläämisen linjalle ei olla lähdetty. Tästä ovat yksimielisiä olleet niin tilaaja kuin palvelutuotantokin. Ostopalveluja on uskallettu leikata ja siirretty tätä rahoitusta omaan tuotantoon. Työkaluna ja kannustimina on käytetty mm. tuottavuuspilotteja.”

23§ Katsaus akuutteihin kiinteistöongelmiin: Tuomelan koulun tilanne kiireellisin ja samalle listalle 1-kiireluokkaan sijoittuvat mm. Ahveniston koulun F-rakennus, Jukolan päiväkoti, Kaurialan koulu, Lyseon koulu, Myllymäen koulu ja Vuorentaan koulu. Peruskorjaus oy Häme tekee korjaustarvearvioita edelleen. Tarkempi kuvaus akuuteista kiinteistöongelmista on pöytäkirjan liitteenä kaupungin sivuilla (LANULA 12.3.2013).

24§ Merkittiin tiedoksi vireillään olevat tarjouskilpailut lasten ja nuorten palvelujen osalta.

25§ Hyväksyttiin Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2013.

26§ Nimettiin Helena Lehkonen ja Altti Salomäki edustajaksi Matti Virtasen perintörahaston ohjausryhmään.

27§ Päätettiin esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että sivistyspoliittista ohjelmaa (Lulu Riikosen valtuustoaloite) ei tehdä erillisenä asiakirjana, vaan se kytketään valmisteilla olevaan puitesopimukseen vuosille 2014-2017.

28§ Hylättiin oikaisuvaatimus lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisän muuttamisesta.

29§ Kylli Kylliäinen nimettiin vammaisneuvoston jäseneksi.

32§ Päätettiin esittää kaupunginhallitukselle, että se antaa lanulan tehtäväksi nimittää nuorisolain mukaisen Nuorten ohjaus- ja palveluverkostotyöryhmän (NOP) käynnissä olevaksi valtuustokaudeksi. Työryhmään tulee 3 jäsentä Hämeenlinnasta, 1 Hattulasta ja 1 Janakkalasta. Työryhmän toiminnan periaatteet on laadittava toukokuun 2013 loppuun mennessä kaupungin/kunnanhallitusten hyväksyttäväksi.

 

PS. Nuorten huostaanottoja tehokkaasti ehkäissyt Toppari-toiminta on hakenut THL:n valtakunnallista Terve-SOS -palkintoa. (HäSa 19.3.2013)