§79 Talouden ja toiminnan seuranta 2013, lasten ja nuorten lautakunta
– Lautakunnan valmisteluhetken (8/2013) ennuste ylitykseksi on 1 390 000 € (sis. mm. Visamäen päiväkoti, koti- ja yksityisen hoidon tuen ylitykset, opetuspalvelujen tilavuokrien ylitykset).

§80 Varhaiskasvatuksen palveluseteli päätettiin siirtää palvelu- ja hankintasuunnitelman (PALHA2) palvelusetelivalmisteluun.

§81 Varhaiskasvatuskeskukset lakkautettiin hallinnollisena yksikkönä 1.1.2014 alkaen.

§82 Poistettiin esityslistalta (Seminaarin koulun peruskorjaus- ja muutostyöt, D-osa)

§83 Äänestyksen jälkeen (8-3) päätettiin pyytää Yliopistokiinteistöt Oy:ltä Seminaarin koulun piha-alueen rakentamisesta tarjoukset siten, että vuokravaikutteiseksi kustannukseksi tulee 200.000 euroa, 400.000 euroa tai 600.000 euroa sisältäen myös erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeet.

§84 Päätettiin, että Myllymäki-kampuksesta tehdään perusteelliset selvitykset kaikkien esitettyjen viiden vaihtoehdon osalta ja selvitystyön kustannuksista tehdään esitys vuoden 2014 investointi-suunnitelmaan.

§85 Lasten ja nuorten lautakunnan ehdotus vuoden 2014 tilausbudjetiksi ja vuosien 2015 – 2016 tilausbudjettisuunnitelmaksi. Kokoushetkellä raamista oltiin vielä 2,1 miljoonan euron päässä. Lautakunnalle korostettiin, että tilanne on siis valmisteluvaiheen aikainen. Neuvottelut jatkuvat edelleen aina valtuustolle tehtävään esitykseen asti. Hyväksyttiin tilaajajohtajan ehdotus.

§86 Lasten ja nuorten lautakunnan esitys investoinneiksi vuosille 2014 – 2017. Päätettiin esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan investointisuunnitelman hyväksymistä sekä esittää Jukolan ja Nummen päiväkodit korvaavan uuden päiväkodin toteutuksen käynnistämistä kiireellisenä KVR-urakkana jo vuoden 2013 aikana ja että kohde toteutettaisiin Jukolan alakoulun yhteyteen.

§87 Annettiin tilaajatiimille tilaajajohtajan ehdotuksen mukainen ohjeistus Lasten ja nuorten lautakunnan puitesopimuksen viimeistelyyn vuosille 2014-2017.

Yksityiskohtaisemmat tiedot ja kaikki liitteet löydät kaupungin nettisivuilta pöytäkirjahakukoneesta.