Tänään 8.9. vietetään kansainvälistä lukutaitopäivää.

Lukutaito on ihmisoikeus, joka mahdollistaa yksilön kehityksen, kouluttautumisen ja täyden kapasiteetin hyödyntämisen. Lukutaito on avain parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Lukutaidolla on merkitystä myös sukupuolten välisen tasa-arvon, kestävän rauhan, kehityksen ja demokratian toteutumisen kannalta. Silti maailman aikuisista viidennes ja köyhimpien kehitysmaiden naisten enemmistö on lukutaidotonta.

Mutta myös meillä Suomessa lukutaidon riittämättömyys uhkaa hyvinvointia ja tasa-arvoa; peräti 11% eli noin 6 800:lla maamme 15-vuotiaista lukutaito ontuu pahasti. Tässä valossa hallituksen suunnitelma leikata koulutuksesta kuulostaa erityisen huonolta. 

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila otti jälleen kantaa tähän aamulla: ”Emme voi kyllin tuoda esille, kuinka vakavasta asiasta kyse. Riittämätön lukutaito on erityisesti pojilla, joka kahdeksas 15-vuotias poika on toiminnallisesti lukutaidoton. Kyseessä on kansallinen hätätila. Joudun antamaan YK:n lapsen oikeuksien komitealle vakavat moitteet Suomen valtiota kohtaan, jos asiaan ei puututa ripeästi, tehokkaasti, tutkimustietoon pohjautuen alkaen neuvoloista, varhaiskasvatuksesta, perhetyöstä.”