Valtaosa suomalaisista hakeutuu ajoittain luontoon rauhoittumaan ja palautumaan stressistä. Kaupungistumisesta huolimatta arkiympäristön mielipaikat ovat valtaosin edelleen luontokohteita. Suomen kaltaisessa metsäisessä maassa on luontevaa, että monille mielipaikka löytyy juuri metsästä.

Luonnon myönteisistä terveysvaikutuksista on yhä enemmän tutkimustietoa ja esimerkiksi Japanissa metsäresepti on osa lääkärin työkalupakkia. Metsäreseptillä on kansanterveyden ja hyvinvoinnin kannalta suuri vaikutus. Metsän terveysvaikutukset alkavat näkyä jo viidessätoista minuutissa; sydämen syke laskee, lihasjännitys vähenee ja mieli kevenee. Myönteiset tulokset näkyvät myös verensokeritasoissa. Tutkimusta luonnon terveyshyödyistä sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa on puolestaan toistaiseksi melko vähän. Tähänastiset tutkimustulokset ovat lupaavia ja luonto on otettu myös monissa hoitolaitoksissa ja sairaaloissa osaksi tilasuunnittelua. Tarvitaan laadukasta ja pitkäkestoista tutkimusta, jotta luonnon potentiaaliset terveyshyödyt saadaan laajasti myös osaksi sairauksien hoitoa ja ennaltaehkäisyä.

Silloin kun ihminen ei syystä tai toisesta pääse itse luontoon liikkumaan, on luonto tuotava ihmisen luo. Virtuaalisella luonnolla on todettu olevan elvyttäviä vaikutuksia. Esimerkiksi virtuaaliluontohuone on kustannustehokas tapa edistää palautumista ja sovelluskohteita “luontohuoneille” löytyy runsaasti terveydenhuollon hoito- ja asiakasympäristöissä. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa puun käyttäminen rakentamisessa ja sisustuksessa, luontoaiheiset taideteokset, piha-alueen istutukset, luonnon äänimaisemat tai lähimetsään suunniteltu esteetön luontopolku tuovat luonnon lähelle. Luontoympäristön käytöllä on suotuisia vaikutuksia sekä potilaiden, omaisten että henkilöstön hyvinvointiin.

Maankäytön suunnittelulla on suuri rooli lähiluonnon ja suomalaisten mielipaikkojen turvaamisessa. Palautumisen kannalta ei ole yhdentekevää, millaisessa metsässä tai luontokohteessa liikutaan. Luonnonmukaiset, varttuneet metsät ovat paitsi pidettyjä metsäympäristöjä, myös luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjiä. Käynnissä oleva kuudes sukupuuttoaalto uhkaa paitsi tuntemiemme eliölajien olemassaoloa, myös ihmisten terveyttä ekosysteemien tasapainon horjuessa. Tällä hallituskaudella satsataan luonnonsuojeluun, metsähallituksen luontokohteita korjataan ja luontopalveluiden perusrahoitusta korotetaan. Kansallispuistoverkostoa laajennetaan ja luontomatkailun edellytyksiä parannetaan eri puolella Suomea. Luonto kaikille -hankkeessa parannetaan luontopalvelukohteiden esteettömyyttä. On todella tärkeää, että yhä useammalle suomalaiselle turvataan mahdollisuus nauttia upeasta luonnosta ja sen suomista terveysvaikutuksista.

Kirjoitus julkaistu Munuais- ja maksaliiton Elinehto-lehdessä.