Sen jälkeen, kun Venäjä aloitti tuhoisan hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan, Suomeen tuotiin huhtikuun loppuun mennessä 370 miljoonan euron arvosta venäläistä fossiilienergiaa. Ostamalla Venäjältä fossiilienergiaa me sekä rahoitamme Putinin sotatoimia, että kiihdytämme ilmastonmuutosta. Yhtälö on täysin kestämätön.

Rahahanat Venäjän sotakassaan on tukittava ja venäläisestä fossiilienergiasta on irtauduttava kokonaan. Energiankulutuksen vähentäminen on yksi nopeimmista keinoista, johon jokainen meistä voi tarttua. Samalla torjumme ilmastonmuutosta ja ylikulutusta, jotka uhkaavat koko planeettamme elinkelpoisuutta.

Aktivistimummot-kansalaisliike haastoi maaliskuussa kaikki suomalaiset mukaan vähentämään energiankulutustaan vastatoimena Putinin aloittamalle sodalle. Kyseinen kampanja kannustaa suomalaisia suosimaan joukkoliikennettä, taittamaan etenkin lyhyet matkat kävellen ja pyöräillen polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi sekä vähentämään lämmitystä ja sammuttamaan valoja.

Pienillä teoilla on merkitystä, sillä esimerkiksi huoneiston lämpötilan alentaminen yhdellä asteella tarkoittaa 5 prosentin säästöä lämmityskuluissa. Lisäksi teot vahvistavat uskoa siihen, että jokainen vauvasta vaariin pystyy vaikuttamaan maailman asioihin omilla arkisilla valinnoillaan. Energiansäästötalkoot ovat pientä verrattuna siihen, mitä ukrainalaiset joutuvat kokemaan sodan keskellä.

Energian säästämisen ohella meidän on lisättävä kiertotalouden mahdollisuuksia jo käytössä olevien luonnonvarojen hyödyntämiseksi, vähennettävä kulutustamme ja hillittävä ilmastonmuutosta eri tavoin. Kun uusia luonnonvaroja tarvitaan vähemmän, vähenee myös luonnon kuormitus ja tarve louhia neitseellisiä luonnonvaroja maaperästä.

Seuraavalla vaalikaudella kiertotalous tulee asettaa yhdeksi hallituksen kärkihankkeista ja sen edistymisen seuraamiseen tarvitaan kiertotalousmittaristo. Lisäksi meidän on karsittava ympäristölle haitallisia tukia, vauhditettava kestäviä investointeja ja nostettava kiertotalous osaksi julkisen rahoituksen hakemusten kriteereitä.

Maaperän hiilensidonnasta on tehtävä kannattavaa ja se tulee korvata maanomistajalle tulosten perusteella. Hiilensidontaan on kannustettava myös siksi, että Suomen maankäyttösektori (LULUCF) on kääntynyt ensimmäistä kertaa hiilinielusta päästölähteeksi.

Dasguptan raportissa v.2021 todettiin, että ihmiskunta ja talous ovat riippuvaisia luonnon tarjoamista palveluista. Siksi luontoa tulee ajatella yhtenä pääoman muotona taloudellisen ja sosiaalisen pääoman rinnalla. Länsimaisia kulutustottumuksia on muutettava ja niille on asetettava oikea hintalappu.

Kiertotalous yhdessä energiatehokkuuden kanssa edistää Suomen irtautumista Venäjän fossiilienergiasta, joka on korvattava kotimaisilla uusiutuvilla ja kestävillä energialähteillä. Vihreä siirtymä kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa ja kiertotaloutta ovat tärkeä osa turvallisuuspolitiikkaamme. Samalla se vie meitä kohti energiaitsenäisyyttä ja antaa toivoa paremmasta huomisesta meille kaikille.

Kirjoitus on julkaistu 12.6.2022 Etelä-Suomen Sanomissa.