Tällä viikolla kirjattiin uusi saavutus naisten oikeuksien edistämisessä, kun eduskunta hyväksyi aborttilain uudistuksen äänin 125-41. Tähän asti Suomen aborttilaki on ollut tiukimpien joukossa Euroopassa. Jatkossa raskauden keskeytys on mahdollista omalla pyynnöllä 12. raskausviikkoon asti ilman, että päätöstään joutuu erikseen perustelemaan kahdelle eri lääkärille. Todennäköisesti varhaiset raskaudenkeskeytykset siirtyvät sotekeskuksiin ja näin sote-resursseja sairaanhoidossa voidaan käyttää järkevämmin. Puheeni kansalaisaloitteeseen liittyen löydät (linkki)

Julkisuudessa ja eduskunnassa on käyty paljon keskustelua EU:n ennallistamisasetuksesta, joka vaatii EU:n jäsenmailta tekoja luontokadon pysäyttämiseksi. Aihe on jakanut sekä hallitusta että eduskuntaa. Vihreille on ollut koko ajan selvää, että valtioneuvoston yhteisistä linjauksista ja pelisäännöistä pidetään kiinni myös eduskunnassa. Valitettavasti kaikille hallituskumppaneille tämä ei näytä olevan aivan niin selvää. Ärähdin tästä twitterissä ja painotin, että luontokadon pysäyttäminen on koko Suomen etu.

Siksi olin hieman yllättänyt, kun  kokoomus jätti välikysymyksen hallituksen metsäpolitiikasta. Kokoomuksen mielestä hallitus ei ole tarpeeksi ajanut Suomen kansallisia etuja. Tiedän kuitenkin paljon pitkän linjan kokoomuslaisia vaikuttajia, jotka suhtautuvat lämpimästi luonnonsuojeluun ja etenkin Itämeren suojeluun. Kokoomuksen välikysymys ampuukin itseään jalkaan, sillä EU:n ennallistamisasetuksessa ei ole kyse vain metsien vaan myös vesistöjen suojelusta.

Luonnon ennallistamisen sijaan meidän pitäisikin puhua luonnon elvytyksestä. Elämme koko ajan yli luonnonvarojemme ja otamme jatkuvasti uutta luontovelkaa tuleville sukupolville. Tätä hintaa ei mitata pelkästään rahassa vaan kyse on koko maapallon elinkelpoisuudesta. Satu Hassi kirjoitti tästä aiheesta hyvin omalla Facebook-seinällään.

Meidän on rakennettava yhteiskuntaa, jossa sekä ihmiset että luonto voivat hyvin. Siksi Vihreät ovatkin esittäneet, että 30 prosenttia Suomen maa- ja meripinta-alasta pitäisi suojella. Tämän jälkeenkin jäisi vielä hyvin tilaa teollisuudella toimia ja ihmisille asua koko Suomessa ilman, että luonnon monimuotoisuus heikkenisi.

Hallituksen ilmastotavoitteet olivat muutenkin esillä eduskunnassa tällä viikolla. Liikenne- ja viestintävaliokunta lausui keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta, Hiilineutraali Suomi 2035 -kansallisesta ilmasto- ja energiastrategiasta sekä hallituksen esityksestä uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä. Vihreille oli tärkeää kaikissa näissä lausunnoissa, että Suomen ilmastotavoitteista pidetään kiinni ja niitä edistetään kaikilla rintamilla, sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

Täysistunnossa puhuin ilmastotavoitteiden ja vihreän siirtymän tärkeydestä. Puheissani painotin, että meidän on purettava kaikki esteet liikenteen sähköistymiseltä ja edistettävä tietoon perustuvia ilmastotoimia kaikilla sektoreilla. Ilmastolain täydennys tuo tähän lisää työkaluja, kun jatkossa myös kunnat velvoitetaan asettamaan päästövähennystavoitteet ja toimet näiden saavuttamiseksi. Kaikki viikon puheet pääset lukemaan täältä.

Ensi viikolla eduskunnassa onkin istuntotaukoviikko, joten myös viikkoblogi pitää hengähdystauon. Tauko tuleekin tarpeeseen, sillä alkusyksy on ollut hektinen. Tahti vain kiihtyy loppuvuotta kohden, kun ensi vuoden talousarvio tulee eduskunnan käsittelyyn. Vaalikello tikittää, eduskuntavaaleihin on enää 5 kuukautta aikaa, joten sekin jo näkyy ja kuuluu eduskunnassa…

Ps. Laita korvan taakse Monimuotoiset perheet -ryhmän ja Lapsen puolesta -ryhmän yhteinen seminaari “Lapset ja mielenterveyskriisi”, jossa puhutaan ratkaisuista ja keinoista parantaa lasten mielenterveyttä. Tapahtuma striimataan, joten sitä voi seurata näppärästi etänä. Tilaisuuden Facebook-tapahtumaan pääset tästä.

-Mirka