Metsä on suomalaisille rakas ja on meidän vastuullamme pitää siitä hyvää huolta. Vihreässä metsäpolitiikassa kestävyys sekä luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen turvaaminen ovat kaiken keskiössä. Metsien ystäviä tarvitaan jokaiseen pöytään niin kunnissa, valtion tasolla kuin EU:ssakin puolustamaan näitä tärkeitä arvoja, jotka liian usein uhkaavat jäädä metsäkeskustelun sivujuonteeksi.

Usein keskustelu kuitataan sillä, että suomalainen metsätalous on jo tarpeeksi kestävää ja sitä ei vain ymmärretä. Väite pitää osittain paikkansa – onhan Suomessa merkittävää metsäosaamista ja vuosisatojen saatossa kehittyneitä hyviä käytäntöjä. Tosiasia kuitenkin on, että metsäluonto Suomessakin köyhtyy. Joka yhdeksäs eliölaji on maassamme uhanalainen ja noin kolmasosa niistä asuu metsissä.

Vihreiden näkemyksen mukaan aika on ajanut ohi perinteisestä metsäteollisuuden edunvalvonnasta, eikä ympäristö- ja ilmastonäkökulmia voida enää sivuuttaa. Kestävä metsäteollisuus on pitkällä aikavälillä kiistatta myös metsäteollisuuden itsensä etu.

Mitä kestävyyden lisääminen käytännössä tarkoittaisi? Esimerkiksi puurakentamista ja jalostusarvon nostoa, jatkuvaa kasvatusta ja lisää luonnonsuojelualueita, lisäkriteerejä puun energiakäytölle sekä rahoituksen uudelleen kohdentamista. Keinoja kyllä löytyy, mutta löytyykö poliittista tahtoa?

Virtuaalisilla vaalitoreilla kysellään, mihin Vihreitä enää tarvitaan, kun lähes kaikki puolueet ovat alkaneet vihertämään. Ikävä kyllä Vihreät on edelleen ainoa puolue, jolle luonnonsuojelu on korkein prioriteetti päätöksenteossa. On selvää, että meistä metsäpolitiikan uudistaminen ei jää kiinni.