Neuvottelut uusista raidehankkeista Tampereen ja Turun suuntaan ovat edenneet ja niiden suunnitteluun voidaan hakea EU:n CEF-rahoitusta 26.2. päättyvässä haussa.

Keskustelu ratahankkeista on käynyt kiivaana siitä lähtien, kun Sipilän hallitus asetti ratahankkeet kilpailuasetelmiin ja pudotti maakuntakaupungit pois neuvotteluista.

Nykyisen hallituksen ohjelmakirjaus nosti kaikki kolme suuntaa mukaan – näistä itäisen nopean ratayhteyden selvitystyö on vielä kesken. Liikenneministeri Timo Harakka korosti, että molemmat suuret raidehankkeet etenevät nyt samaan aikaan. Tämä tieto otettiin ilolla vastaan pääradan varren maakunnissa ja Turun suunnalla. Koko Suomi hyötyy lisäkapasiteetista ruuhkaisella pääradalla, joka ulottuu Helsingistä Tornioon.

Liikenneverkostomme korjausvelka on suuruudeltaan yli 2 miljardia euroa ja tästä noin puolet koskee nykyistä rataverkkoa. On siis tarkkaan arvioitava, miten saavutamme parhaan kustannustehokkuuden raidehankkeissa koko Suomen kannalta.

Hiilineutraalin Suomen saavuttamiseksi raiteet ovat isossa roolissa. Viidennes maamme kasvihuonepäästöistä syntyy liikenteestä ja Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. On ensiarvoisen tärkeää, että toimintavarmat ja nopeat raideyhteydet ovat yhä useamman suomalaisen saavutettavissa.

Vähäpäästöisen liikkumisen edistäminen on yksi kestävän kehityksen hallituksen tärkeistä tavoitteista. Ihmisten ja tavaroiden turvallinen ja sujuva liikkuminen on myös alueiden saavutettavuuden ja yritysten kilpailukyvyn näkökulmasta ratkaisevassa asemassa. Noin puolet Suomen BKT:stä syntyy pääradan varrella ja rataverkon parantuva välityskyky siirtää tavarakuljetuksia entistä enemmän kumipyöriltä kiskoille.

Väestönkehitys ja kestävä aluepolitiikka vaativat vahvoja toimia liikkumisen suhteen, eikä kaikkia panostuksia voi käyttää maan kolmen kasvukeskuksen väliseen liikenteeseen. Maakunnista ja erityisesti niiden keskuskaupungeista on oltava kestävät ja toimivat yhteydet suuriin kaupunkeihin. Junamatkustaminen lisääntyy hyvää vauhtia ja siihen kysyntään on vastattava nopeasti, suurten raidehankkeiden lisäksi tarvitsemme lisää vaunukapasiteettia ja parannuksia raideliikenteen ohjausjärjestelmiin.

Raidehankkeiden tavoitteena on parantaa vähäpäästöisen joukkoliikenteen houkuttelevuutta suhteessa ennen kaikkea henkilöautoihin. Tarvitaan myös kilpailukykyinen vaihtoehto maan sisäiselle lentoliikenteelle. Yhä useampi matkustaja valitsee junan lentämisen sijaan, kunhan matka-aika ja matkalipun hinta ovat kilpailukykyisiä. Vihreiden tavoitteena on lyhentää matka-aikaa Oulusta Helsinkiin noin neljään tuntiin.

Parhaillaan valmistellaan parlamentaarisesti valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (VLJS) vuosille 2021–2032. Tavoitteena on rakentaa hallituskaudet ylittävä, hiilineutraali ja alueelliset erityispiirteet huomioon ottava suunnitelma Ruotsin tapaan. Kestävät liikkumismuodot ja ilmastoystävällisyys ovat #liikenne12-työssä läpileikkaavina teemoina.

Juttu julkaistu: https://www.vihreat.fi/blogit/mirka-soinikoski/2020/02/nopeat-raideyhteydet-etenevat