Hoitajalakko, kunta-alan lakko, energiapaketti, Ukrainan sota, turpo-selonteon päivittäminen. Menneet kaksi viikkoa ovat sisältäneet isoja asioita. Osaltaan sen takia viime viikon viikkoblogi jäi luonnosvaiheeseen, joten tässä postauksessa viikkojen 13-14 käänteitä.

Isojen asioiden ohella sain kokea kansanedustajaurani vaikuttavimman hetken, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi piti puheen eduskunnalle. Puheessaan hän kiitti Suomen antamasta tuesta ja konkreettisesta avusta Ukrainalle sekä korosti sodanvastaisen liittouman yhteistyötä. Samalla hän vetosi suomalaisiin lisäavun antamiseksi sekä nyt että tulevaisuudessa. Tässä hän korosti erityisesti irrottautumista venäläisestä fossiilienergiasta ja koulutusosaamisen jakamista Ukrainaan, kun sota Venäjää vastaan on voitettu. Tiivistyksen puheesta voi käydä lukemassa täältä.

Ukrainan sota värittää oikeutetusti eduskunnan arkea. Viime viikolla uutisoitiin isosti siitä, että eduskunta on perustanut koordinaatioryhmän seuraamaan ns. ajankohtais-selonteon eduskuntakäsittelyä. Mediassa tämä ryhmä ehdittiin nimetä jo NATO-nyrkiksi, mutta totuus on tarua koruttomampaa tässäkin tapauksessa.

Todellisuudessa ryhmän tarkoituksena on varmistaa tiedonkulku selonteon etenemisestä ja sisällöstä kaikkien eduskuntapuolueiden kesken koko prosessin ajan. Päävastuun selonteon eduskuntakäsittelystä kantaa edelleen ulkoasianvaliokunta, johon useat muut valiokunnat antavat lausuntonsa. Päätöksentekoa ei siis ole suljettu pienelle piirille, vaan se on edelleen tiukasti koko eduskunnan näpeissä – kuten tulee ollakin.

NATOn ohella ukrainalaiset pakolaiset puhuttavat, heitä arvioidaan saapuvan Suomeen kaikkiaan jopa 40 000 – 80 000. Suuren pakolaismäärän takia nyt olisi syytä varmistaa, että tähän asti Suomeen saapuneet ukrainalaiset ovat päässeet turvallisiin majoitus- ja asuinpaikkoihin ja saavat kaikki tarvittavat palvelut. Etenkin lapsi- ja muiden erityistarpeisten perheiden tarpeisiin on kiinnitettävä kokonaisvaltaisesti huomiota, sillä naiset ja lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.

Jätimme kansanedustajakollega Sofia Virran kanssa aiheesta kirjallisen kysymyksen ministerille, jossa vaadimme lisätukea Suomeen saapuville raskaana oleville sekä lapsi- ja vauvaperheille. linkki?

Muita eduskunnan suuria uutisia ovat olleet hallituksen esitys maksuhäiriömerkintöjen poistamisesta yksi kuukausi maksun jälkeen, jonka mietintöä olemme sorvanneet lakivaliokunnassa. Tämä on loistava uutinen monelle suomalaiselle, sillä aikaisemmin maksuhäiriömerkinnät ovat jääneet varjostamaan ihmisen elämää vuosikausiksi, vaikka kaikki myöhästyneet maksut olisikin maksettu.

Se on ollut kohtuutonta ja epäinhimillistä, nyt hallitus korjasi tämän räikeän epäkohdan lainsäädännössä.

Valiokuntien ja täysistuntosalin ulkopuolinen aika on kulunut lähes yksinomaan kansalaispalautteeseen vastaamisessa. Merkittävä osa hoitajista on aivan perustellusti näreissään ministeriön valmistelemasta “pakkotyölaista”, joka rajoittaisi hoitajien lakko-oikeutta potilasturvallisuuden nojalla. Olen hoitajalakon alkumetreistä asti peräänkuuluttanut sitä, että keskustelu potilasturvallisuudesta keskittyy liikaa lakkoaikaan – työolosuhteet, hankehumppa ja henkilöstövaje on kuormittanut sotealaa jo pitkään. Nyt on aika korjata kehityssuuntaa, vaikka iso laiva kääntyykin hitaasti.

Viime viikolla ehdin lähettämään videotervehdyksen Hämeen Taksiyrittäjien vuosikokoukseen. Puheenvuorossani painotin taksiliikenteen keskeistä roolia osana joukkoliikenteen täydentämistä sekä sen osuutta vähäpäästöisen liikenteen edistämisessä.

Toimiva taksiliikenne vähentää paitsi tarvetta omistaa oma auto, se myös edistää esteetöntä liikkumista. Monelle ikääntyneelle, liikuntarajoitteiselle tai muulle erityisryhmälle taksikyydit ovat turvallisin ja pääasiallisin kulkumuoto. Sen takia meidän on turvattava luotettava taksiliikenne koko maassa. Kiitos Hämeen Taksiyrittäjille, että pääsin tuomaan tervehdyksen ja kiitos tärkeästä työstä sujuvan ja turvallisen liikkumisen puolesta!

Rauhaa ja rakkautta, ei anneta pelolle tai vihalle jalansijaa.

-Mirka