Eduskunnassa on käsittelyssä hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta mielletään usein liikennevaliokunnaksi, mutta digitalisoituvassa Suomessa sähköisen viestinnän palveluiden merkitys jatkuvasti kasvaa. Nostin eduskunnan täysistunnossa esiin muutaman huomion tästä poikkeuksellisen laajasta lakipaketista.

Täysistunnossa jouduin nipistämään puheenvuoroni debatin mukaisesti minuuttiin, tässä puheenvuoroni kokonaisuudessaan:

”Tämä hallituksen esitys pitää sisällään muutoksia yhteensä viiteen lakiin ja panee täytäntöön EU-direktiivejä. Niin sanottu 5G-pykälä herättää varmasti kansalaisissa ja yhteiskunnan eri toimijoissa kiinnostusta, mutta se ei suinkaan ole tämän laajan lakipaketin ainoa pähkinä.

Nostan näin lähetekeskustelussa esiin muutamia esitykseen liittyviä seikkoja, jotka koen erityisen tärkeinä tai muuten huomion arvoisina.

Aloitan lapsista. Ehdotettu audiovisuaalisten sisältöpalveluiden uusi sääntely sisältää erityisesti alaikäisten sekä yleisön suojeluun tähtääviä velvoitteita. Sääntely ei yksinään riitä takaamaan lapsille ja nuorille turvallisempia mediasisältöjä, mutta se on tärkeä osa kokonaisuutta. Mediakasvatus niin yhteiskunnan kuin vanhempien taholta on ratkaisevassa asemassa, kun suojellaan alaikäisiä häiritseviltä mediasisällöiltä. 

Ehdotetuilla muutoksilla parannettaisiin myös audiovisuaalisten sisältöpalvelujen esteettömyyttä lisäämällä ääni- ja tekstityspalveluihin ja niiden laatuun liittyviä velvoitteita. Muutokset edistää audiovisuaalisten sisältöjen laatua, saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta sekä oikeellista tiedonsaantia esimerkiksi kuulovammaisten osalta. 

Kokonaisuuteen liittyy sekä ulko- että turvallisuuspoliittisia näkökulmia, jonka vuoksi laki on valmisteltu poikkeuksellisen laajalla virkamiesvalmistelulla. On tärkeää, että kansallisen turvallisuuden näkökohdat huomioidaan esityksessä laajasti.

Myös muutokset vaaratiedottamista koskeviin säännöksiin ovat erittäin tervetulleita. Säännösten ajantasaistaminen ja vaaratiedotteiden sovelluspohjainen välittäminen parantavat kansalaisten tiedonsaantia hätätilanteissa. 

Kaiken kaikkiaan esitys tähtää hallitusohjelman mukaisesti toimivaan viestintään ja tiedonvälitykseen sekä kuluttajansuojan korkean tason turvaamiseen. 

Liikenne- ja viestintävaliokunnassa tämän laajan lakipaketin käsittely jatkuu ja aikanaan asiantuntijakuulemisten pohjalta valiokunta tuo mietinnön päätösehdotuksineen eduskunnalle käsiteltäväksi. Tästä kokonaisuudesta päästään siis keskustelemaan niin valiokunnissa kuin tässä salissa vielä useaan kertaan ja hyvä niin, sillä kuten todettua kyseessä on hyvin laaja ja monimutkainen lakipaketti, joka ansaitsee huolellisen ja tutkittuun tietoon perustuvan käsittelyn.”