Tiedote 20.4.2020
Julkaisuvapaa heti

Mirka Soinikoski: Sijaishuollossa olevien lasten oikeudet poikkeusoloissa on turvattava

Maailmanlaajuisen pandemian aiheuttanut koronavirus on vaatinut Suomen hallitukselta voimakkaita toimia viruksen leviämisen pysäyttämiseksi sekä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin suojelemiseksi.

Kansanedustaja Mirka Soinikosken mukaan on huolehdittava, että lapsen oikeuksien ensisijaisuus toteutuu kaikessa viranomaistoiminnassa myös poikkeusoloissa. Tästä syystä Soinikoski on jättänyt eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen sijaishuollossa olevien lasten oikeuksien turvaamisesta.

“Lastensuojelun työntekijät kantavat vastuuta yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevista epidemiasta huolimatta. Sijaishuollon piirissä olevien lasten ja nuorten kasvatusvastuu on yhteiskunnalla. Siksi on huolehdittava riittävistä resursseista, laatusuositusten mukaisesta osaamisesta ja käytännön työtä tukevista valtakunnallisista ohjeistuksista”, Soinikoski kertoo kysymyksensä taustoista.

Lastensuojelun työntekijöillä on huoli esimerkiksi sijaishuollossa olevien lasten mahdollisuudesta yhteydenpitoon läheistensä kanssa. Vaihtoehtoisia yhteydenpitotapoja ei ole käytössä riittävästi. Lastensuojelun sijaishuollon yksiköissä ja sijaisperheissä on voitava välttää turhaa altistumista ja niissä asuvien riskiryhmäläisten oikeudet on samaan aikaan turvattava.

Vanhemmalla on vastuu rajoittaa lapsen haitallista käytöstä ja turvata lapselle hyvät elintavat, kuten monipuolinen ruokavalio, riittävä liikunta ja uni sekä päihteettömyys. Lisäksi vanhemman on huolehdittava, että lapsi suorittaa oppivelvollisuuttaan myös poikkeusolojen aikana. Tämä kasvatusvastuu on myös sijaishuollon yksiköillä ja perhehoidossa.

“On erityisen tärkeää turvata sijaishuollon aikuisten ja lastensuojelun ammattilaisten mahdollisuus tukea lapsen ja nuoren kasvua nyt, kun koronatilanne asettaa erityisiä rajoituksia elämään. Näiden rajoitusten noudattaminen on kaikkien etu ja ne on asetettu meidän kaikkien suojelemiseksi”, Soinikoski muistuttaa.

Lisätiedot
Mirka Soinikoski
Kansanedustaja (vihr.)
mirka.soinikoski(at)eduskunta.fi
050 514 472