Vihreät ei kannata suden kannanhoidollisen metsästyksen sallimista

Eduskunta käsittelee parhaillaan kansalaisaloitetta, jossa esitetään suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista susivahinkojen estämiseksi. Vihreiden tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden hupeneminen. Susi luokitellaan Suomessa erittäin uhanalaiseksi lajiksi ja aloite on ristiriidassa luontokadon pysäyttämisen kanssa.

Vihreät näkee, että susi kuuluu Suomen luontoon. ​Ihmisen ja suden on pystyttävä elämään rinnakkain, kuten ihmisen ja luonnoneläinten muutenkin. Rinnakkaiselo onnistuu kyllä, kun ratkaisuja vahinkojen ennaltaehkäisyyn ja pelkojen lieventämiseen etsitään yhdessä. Tarvitaan vuoropuhelua alueellisten toimijoiden kanssa, oikeaa tietoa ja lisää susitutkimusta.

Poikkeuslupia ja vahingonkorvauksia tarvitaan jatkossakin

On kuitenkin tärkeää, että viranomaisilla on ​jatkossakin mahdollisuus myöntää vahinkoperusteisia poikkeuslupia susien pyytämiseen​. Samoin susien aiheuttamat taloudelliset vahingot on jatkossakin korvattava. Syynä poikkeusluvan myöntämiselle voi olla esimerkiksi karjatalousvahinkojen ehkäiseminen, yleinen turvallisuus, muun luonnon säilyttäminen tai sosiaaliset syyt. 

On totta, että susien määrä on viime vuosina hieman lisääntynyt. ​Suomen susikanta ei kuitenkaan tällä hetkellä ole suotuisan suojelun tasolla, jonka kannanhoidollinen metsästys EU-tuomioistuimen mukaan vaatisi.

Luotettavaa tutkimusta tarvitaan

Vihreiden mielestä päätöksenteon tulee perustua aina tutkittuun tietoon. Tutkimusten mukaan laumanvartijaeläimet, aidat ja karkottimet ovat tehokkaita keinoja ennaltaehkäistä karjavahinkoja. Samoin tuoreen tutkimuksen mukaan ​Suomen susikannassa ei ole merkkejä risteytymisestä koiran kanssa​.

Susien kannanarviointi on Suomessa maailman tarkimpia ja perustuu Luken tekemään tieteelliseen tutkimukseen. ​Pidämme huolestuttavana sitä, että aloitteessa kyseenalaistetaan viranomaisten tuottama tutkittu tieto.

Susiin liittyy paljon perusteetonta pelkoa. Ihmisten huoli on kuitenkin aina otettava vakavasti​. Esimerkiksi käynnissä oleva SusiLife-hanke edistää paikallistason vuorovaikutusta, tuo työkaluja susien aiheuttamien haittojen ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn sekä välittää tietoa sudesta ja sen käyttäytymisestä. Tämä on oikea suunta.