Eduskunnassa keskusteltiin keskiviikkona 11.11. ulko- ja turvallisuuspoliittiseta selonteosta. Ehdi nostamaan debattikeskustelussa minuutin verran omia huomioitani. Tässä puheenvuoroni pidemmin:

Arvoisa puhemies

Kuten todettua, käsittelyssä olevan selonteon ja hallituksen tavoitteena on vakaampi, ennakoitavampi ja turvallisempi maailma. Muutamaa puheenvuoroa lukuunottamatta kuulostaa siltä, että jaamme nämä selonteon keskeiset tavoitteet tässä salissa.

Kuten tämä kuluva vuosi on osoittanut, yhteinen vihollinen voi olla muutakin kuin vieras valta. Terveysturvallisuudella on selonteossa ansaitusti aivan keskeinen asema. Huoltovarmuus kriisitilanteessa on aivan keskeinen asia ja sen kehittämisessä parlamentaarisella työllä on varmasti sijansa jatkossa.

Tavoitteena on vahvistaa valmiutta ja varautumista rajat ylittäviin terveysuhkatilanteisiin maailmalla ja Suomessa. Tavoite koskee niin luonnollisesti syntyneitä, kuin tahallisesti levitettyjä terveysuhkia.

Tavoitteen saavuttamiseksi hallitus on lisännyt Maailman terveysjärjestö WHO:lle osoitettua rahoitusta. Vaikuttaa siltä, että terveysturvallisuus nousee presidentin vaihtumisen myötä uudelleen prioriteetiksi myös Atlantin toisella puolen.

Arvoisa puhemies

Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenenä en malta olla nostamatta muutamaa digipoliittista huomiota selonteosta. Ensinnäkin on hienoa, että toimintaympäristömme muuttuessa digiasioita tarkastellaan yhä vahvemmin osana ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Esimerkiksi uuden sukupolven viestintäverkkojen käyttöönotossa on varmistettava verkkojen turvallisuus ja häiriönsietokyky. Se on muuttuvassa maailmassa erittäin tärkeä osa niin maamme sisäistä kuin ulkoista turvallisuutta. Viimeisimpänä valiokunnassa on käsitelty sähköisen viestinnän palveluiden jättimäistä lakiuudistusta, johon myös 5G vahvasti liittyy. Esimerkiksi tällä uudistuksella hallitus pyrkii vastaamaan näihin digitalisaation tuomiin haasteisiin.

Arvoisa puhemies

Yhteiskuntarauhaa rakennetaan yhdessä. Jokainen meistä voi toiminnallaan joko rakentaa yhteiskunnallista luottamusta ja vahvistaa luottamusta demokratiaan, tai murentaa sitä. Luottamus on ansaittava uudestaan joka päivä ja siihen tämä selontekokin tähtää – yhteiskunnan luottamuksen vahvistamiseen.

Kuten edustaja Harjanne toi vihreiden ryhmäpuheessa ansiokkaasti esille, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on arvopohjaista. Näin tulee olla myös tulevaisuudessa. Vahva ihmisoikeusperustaisuus turvaa ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin ja huomioimisen kaikessa toiminnassa.

Arvoisa puhemies

Loppujen lopuksi ihmiskunnan suurin uhka on kuitenkin ilmastonmuutos ja siihen liittyvä luontokato, joita ihmisen toimet kiihdyttävät. Ilmastonmuutoksen hillintä, rauhantyö ja kestävän kehityksen tukeminen ovat oikeutetusti selonteon läpileikkaavia teemoja.

Sään ääri-ilmiöt ja niistä johtuva ilmastopakolaisuus tulee olemaan seuraavan kansainvaelluksen käynnistäjä. Suomen on jatkossakin edistettävä ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista kansainvälisen yhteistyön turvin kaikilla ulko- ja turvallisuuspolitiikan sektoreilla.