Suullinen kysymykseni oikeusministeri Anna-Maija Henrikssonille tuomioistuinlaitosten toimintaedellytysten turvaamisesta eduskunnan kyselytunnilla 21.4.

Arvoisa puhemies! Tällä viikolla julkaistiin Tuomariliiton työoloja kartoittanut kyselytutkimus, jonka tulokset olivat pysäyttävää luettavaa. Vastanneista tuomareista lähes joka kolmas harkitsee alan vaihtoa tai on jo lähdössä. Stressioireita ja uupumusta kokee valtaosa vastaajista, lähes puolet aina tai usein.

Kyse on oikeusvaltion ydintehtävistä, joiden tehokkaalla ja luotettavalla toiminnalla on keskeinen merkitys yhteiskunnan vakaudelle ja turvallisuudelle.

Vastauksissaan osa tuomareista katsoi, että tuomioistuinten ahdingon vuoksi oikeusvaltio uhkaa murentua. Asia on saatava pikaisesti kuntoon. Kyse on paitsi työhyvinvoinnista myös tuomioistuinlaitoksen rahoituksen turvaamisesta.

Kysynkin oikeusministeri Henrikssonilta: mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytysten varmistamiseksi?

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin vastaus:
Arvoisa puhemies! Äärimmäisen tärkeä kysymys, edustaja Soinikoski. Tutustuin tämän kyselyn tuloksiin, ja se on vakavaa luettavaa. Siinä on vakava viesti, ja siihen on suhtauduttava mitä suurimmalla vakavuudella.

Tässä puhutaan demokratian peruspilareista. Tuomioistuinten toimivuus, se että ihmiset ja kansalaiset voivat luottaa siihen, että saavat asiansa oikeudenmukaisesti hoidettua, että tuomarilla on riittävästi aikaa perehtyä asiaan ja että hän jaksaa omassa työssään, on äärimmäisen tärkeätä.

Hallitus on tällä hallituskaudella lisännyt myös tuomioistuinlaitokselle määrärahoja, näin tehtiin myös edellisessä kehysneuvottelussa, ja se on hyvä alku.

Tiedämme myös, että haasteet ovat suuria, ja sen takia oikeusministeriö tekee nyt oikeudenhoidon selontekoa — ensimmäistä historiassa — ja siinä työssä ovat mukana myös ne eri tahot, jotka myös tarvitsevat oikeudenhoidon osalta rahaa.

Se selonteko tullaan tuomaan tänne eduskuntaan syksyllä, ja toivon itse, että sen selonteon myötä saamme vastauksia siihen, mitä kaikkea meidän pitäisi vielä tehdä, jotta tämä tilanne saadaan korjattua.