Joensuun puoluekokouksesta on hiljalleen palauduttu. Oli todella voimaannuttavaa kohdata uusia ja vanhoja tuttuja kahden vuoden etäilyn jälkeen – se antoi uutta virtaa kansanedustajan työhön ja kohti ensi kevään eduskuntavaaleja!

Puoluekokouksessa hyväksyimme Vihreiden poliittisen tavoiteohjelman vuosille 2023-2027, joka antaa hyvän selkänojan tuleviin vaaleihin. Ohjelmassa esitetään esimerkiksi luonnonsuojelun rahoituksen kaksinkertaistamista, lastensuojelulain kokonaisuudistusta lapsen edun varmistamiseksi ja sote-palveluiden saavutettavuuden parantamista mm. ottamalla käyttöön omalääkärimalleja ja tavoittelemalla terapiatakuuta myös tulevalla hallituskaudella. Hoitotakuu on tärkeä uudistus, jolla luodaan perusta myös mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiselle sekä terapiatakuulle. 

Tällä hallituskaudella olemme luoneet polun hiilineutraalille Suomelle, kestävälle luonnonsuojelulle, vahvistaneet yhdenvertaisuutta uudistamalla esimerkiksi perhevapaita ja vanhemmuuslakia sekä edistämällä jokaisen suomalaisen oikeutta saada laadukasta palvelua taustasta tai asuinalueesta riippumatta. Tätä työtä meidän pitää jatkaa ja tähän uusi tavoiteohjelma antaa hyvät eväät. Tarkemmin ohjelmaan voi käydä tutustumassa täältä

Puoluekokouksen jälkeinen viikko alkoi heti mielenkiintoisella vierailulla TAT Yrityskylässä Tampereella, joka opettaa lapsille ja nuorille työelämä-, talous- ja yrityselämätaitoja. TAT Yrityskylä-toiminta on todella merkityksellistä, sillä sen toimintaan osallistuu vuosittain lähes 100 00 lasta ja nuorta.

Näiden taitojen oppiminen ja opettaminen kaikille on ensiarvoisen tärkeätä, sillä TATin uusimman Tulevaisuusraportin mukaan työelämän kuormittavuus huolettaa lapsia ja nuoria eniten tulevaisuuden työelämässä. Huolestuttavaa oli myös kuulla, että lapsen ja nuoren kotitausta ohjaa edelleen paitsi uravalintaa myös suhtautumista työelämään. Jos kotona työstä puhutaan penseästi, tarttuu asenne todennäköisesti nuoreenkin.

Siksi TATin Yrityskylä-toiminta on äärimmäisen tärkeätä tasoittamaan ja innostamaan kaikkien tietä hyvään työelämään. Reilu, vakaa ja oikeudenmukainen työelämä kuuluu kaikille ja vahvistaa nuorten uskoa tulevaisuuteen. Kiitos Tampereen Yrityskylälle, että pääsin vierailemaan luonanne, todella innostava visiitti!

Tiistaiaamu alkoi lapsiasianvaltuutetun vuosikertomuksen 2021 julkaisutilaisuudella. Lapsiasiavaltuutetun toimiston viime vuoden painopiste oli lasten ja nuorten yhdenvertaisuus ja etenkin se, miten korona-aika ja muut kriisit ovat tähän vaikuttaneet.

Erittäin hyvä ja mielenkiintoinen huomio kertomuksessa oli se, että varautumissuunnitelmissa tai muissa turvallisuussstrategioissa ei huomioida lasten erityistarpeita, vaikka juuri lapset ovat hyvin riippuvaisia aikuisten tuesta ja avusta kriisitilanteissa. Lapsen etu ja tarpeet tulisikin huomioida kaikissa varatumis- ja turvallisuusstrategioissa, jotta erilaisissa kriisitilanteissa ne osataan huomioida.

Lapsiasiavaltuutetun huomiot lapsen oikeuksista Suomessa olivat esillä myös eduskunnassa, kun käsittelimme täysistunnossa lapsiasiavaltuutetun vuoden 2022 kertomusta eduskunnalle. 

Kertomus sisältää kolme ehdotusta. Ensinnäkin se ehdottaa, että lapsen edun ensisijaisuus tulee tulevaisuudessa sisällyttää perustuslain perusoikeussäännöksiin. Toisekseen lapsiasiavaltuutettu toteaa, että Suomessa tulee käynnistää lastensuojelulain kokonaisuudistus, ja kolmanneksi esitetään, että Suomen koulutuspolitiikan resurssit tulee jatkossa turvata yli hallituskausien sitoutumalla muiden Pohjoismaiden rahoitusta vastaavaan ja selkeästi määriteltyyn rahoitustasoon. 

Nämä kaikki ovat erittäin tervetulleita ja kaivattuja ehdotuksia, jotka pitäisi toimeenpanna pikimmiten. Etenkin lastensuojelulain kokonaisuudistus on välttämätöntä lapsen edun varmistamiseksi. Tällä hallituskaudella teemme suuntaviivat ja vision kokonaisuudistuksen tavoitteista, mutta itse lakiuudistus tehdään ensi vaalikaudella. Tähän työhön tarvitaan vahvaa vihreää näkökulmaa, joka ei tingi lapsen edun ensisijaisuudesta vaan sen pitää toteutua kaikissa lastensuojelun eri vaiheissa. Koko puheeni voit käydä lukemassa täältä

Ennen kesälomia meillä on valiokunnassa käsiteltävänä isoja lakiuudistuksia. Liikenne- ja viestintävaliokunnan pöydällä ovat mm. posti- ja ajokorttilaki, joista jälkimmäiseen suhtaudun melkoisella varauksella. Ajokorttilain käsittelyn yhteydessä haluan saada siitä kattavat lausunnot ja monipuolisesti eri näkökulmia, sillä näen paljon potentiaalisia riskejä poikkeuslupamenettelyn poistamisessa 17-vuotiaiden kohdalla.

Lakivaliokunnassa olemme pääsemässä loppusuoralle historiallisten lakiuudistusten kanssa, kun seksuaalirikoslaki ja vanhemmuuslaki etenevät kohti täysistuntosalia. 

Seksuaalirikoslaki on tärkeä askel uhrin oikeusturvan parantamisessa, sillä ensimmäistä kertaa suostumus seksiin asetetaan seksuaalirikoslain keskiöön myös Suomessa. 

Vanhemmuuslaki puolestaan yhdistää äitiys- ja isyyslait yhdeksi vanhemmuuslaiksi. Tämä edistää perheiden tasa-arvoa, kun perheitä kohdellaan lainsäädännössä yhdenvertaisesti riippumatta heidän perhemuodostaan. Lisäksi laissa helpotetaan isyyden tai äitiyden tunnustamiseen liittyviä toimintoja luopumalla esimerkiksi lapsen ennakkotunnustamiseen liittyvästä 30 päivän varoajasta ja mahdollistamalla lapsen tunnustamiseen koskevien asiakirjojen digitaalinen toimittaminen. 

Laki ei ole täydellinen, sillä se ei edelleenkään mahdollista useamman kuin kahden juridisen vanhemman tunnustamista, eikä sääntely ota tarpeeksi huomioon sukupuolivähemmistöihin kuuluvia vanhempia. Laki on kuitenkin tärkeä avaus lainsäädännön muuttamisessa askel kerrallaan kohti yhdenvertaisempaa vanhemmuutta ja perhekäsitystä, joka huomioi perheiden monimuotoisuuden sekä turvaa lapsen oikeudet nykyistä lainsäädäntöä paremmin. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta uudistui joulukuussa 2019 ja nyt on vanhemmuuslain vuoro. 

Helatorstai antoi tähän viikkoon tarpeellisen ylimääräisen vapaapäivän. Viimeiset viikot ovat olleet todella intensiivisiä, eikä varsinaisia lepopäiviä edustajien kalentereissa ole juuri näkynyt. Koronapandemian takia myös ”istuntotauot” ovat olleet aika suhteellinen käsite. 

Muistetaan siis huolehtia itsestämme ja riittävästä levosta, sillä jokainen meistä tarvitsee lepoa ja sopivaa vastapainoa hektiselle arjelle. 

Nyt eletään kevätbongarin kulta-aikaa, pihassa tapahtuu vaikka ja mitä! 

-Mirka