Hyvää maailman terveyspäivää! 🌍

Maailman terveyspäivää vietetään 7. päivä huhtikuuta, YK:n alaisen Maailman terveysjärjestön perustamispäivänä (perustettu vuonna 1948).

🍏 Teemapäivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta maailmanlaajuisista terveysongelmista ja keinoista globaalin hyvinvoinnin lisäämiseksi.

🍏 Tänä vuonna terveyspäivän teemana on reilumman ja terveellisemmän maailman rakentaminen. Maailman terveysjärjestö WHO:n tehtävänä on taata kaikille maailman ihmisille hyvä terveydentila.

🍏 Maapallon ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi kaikki maat ovat sopineet YK:ssa kestävän kehityksen tavoitteista. Tänä vuonna maailman terveyspäivä muistuttaa maailman päättäjiä Agenda 2030 -tavoitteista, joissa päättäjät ovat sitoutuneet terveydenhuollon saatavuuden parantamiseen.

🍏 Agenda 2030 -tavoite 3: ”Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille”

  • Vähentää maailmanlaajuista äitiyskuolleisuutta (alle 70 äitiä/100 000 elävänä syntynyttä lasta)
  • Lopettaa vastasyntyneiden ja alle 5­-v. lasten ehkäistävissä olevat kuolemat
  • Lopettaa AIDS-, tuberkuloosi- ja malariaepidemiat sekä hoitamattomien trooppisten tautien epidemiat ja estää hepatiitin, veden välityksellä tarttuvien tautien ja muiden tarttuvien tautien leviäminen
  • Vähentää 1/3 tarttumattomien tautien aiheuttamia ennenaikaisia kuolemia ennaltaehkäisyn ja hoidon avulla sekä edistää henkistä terveyttä ja hyvinvointia
  • Tehostaa päihteiden, mukaan lukien huumeiden ja alkoholin, väärinkäytön ehkäisemistä ja hoitoa
  • Puolittaa maailmanlaajuisten liikenneonnettomuuksista johtuvien kuolemien ja vammojen määrä
  • Taata kaikille pääsy seksuaali- ja lisääntymisterveyden hoitopalvelujen piiriin
  • Tukea tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanoa
  • Saavuttaa yleiskattava terveydenhuolto sekä turvalliset, tehokkaat, laadukkaat ja edulliset välttämättömät lääkkeet ja rokotukset kaikille
  • Vahvistaa kaikkien maiden, erityisesti kehitysmaiden, valmiuksia kansallisten ja maailmanlaajuisten terveysriskien ennakkovaroituksiin, minimointiin ja hallintaan.