TIEDOTE 16.02.2023

Julkaisuvapaa HETI

Lakivaliokunta hyväksyi tänään mietintönsä, jossa se tukee yksimielisesti hallituksen esitystä avoimuusrekisteristä eli nk. lobbausrekisteristä. Jatkossa lobbausta ja siihen liittyvää neuvontaa harjoittavien toimijoiden olisi velvoitettu ilmoittamaan toiminnastaan Valtiontalouden tarkastusviraston rekisteriin. Vihreät pitävät esitystä hyvänä alkuna, mutta parannettavaakin jäi.

Suomessa on puhuttu yli kahden vuosikymmenen ajan lobbauksen sääntelyn tarpeesta. Vihreät ovat vaatineet jo usean vaalikauden ajan avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä lobbaamiseen. Nyt esitettävä laki avoimuusrekisteristä velvoittaa rekisteröintiä lobbausta ja siihen liittyvää neuvontaa harjoittaville yrityksille, yhdistyksille, säätiöille ja muille toimijoille. Samalla Suomesta tulee ensimmäinen Pohjoismaa, jossa on käytössä rekisteri lobbaajille.

”Lobbausrekisteri on maailmalla yksi yleisimmistä lobbauksen avoimuutta lisäävistä välineistä, jonka avulla kerätään ja julkaistaan tietoa siitä, kuka lobbaaja on, mikä on lobbauksen aihe ja kuinka sitä on harjoitettu. Avoimuusrekisteri lisää eduskunnan ja ministeriöiden päätöksenteon läpinäkyvyyttä, torjuu epäasiallista vaikuttamista ja vahvistaa kansalaisten luottamusta päätöksentekoa ja demokratiaa kohtaan”, iloitsee vihreiden kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Mirka Soinikoski.

Avoimuusrekisterin soveltamisalaa tarvittaessa laajennettava

Avoimuusrekisterin soveltamisala kohdistuu tällä hetkellä vain eduskuntaan ja ministeriöön, sillä suurin osa vaikuttamistoiminnasta kohdistuu näihin instituutioihin. Vaikuttamistoimintaa kohdistuu kuitenkin myös muille hallinnon tasoille, minkä takia lakivaliokunta pitää perusteltuna, että avoimuusrekisterin soveltamisalan laajentamista arvioidaan tulevaisuudessa.

”Vihreät olisivat toivoneet lain laajempaa soveltamista ja esimerkiksi valtiolliset virastot olisi pitänyt sisällyttää lakiin. Nyt esitettävä laki on kuitenkin hyvä alku, sillä aikaisemmin kansalaisilla ei ole ollut mitään mahdollisuuksia seurata, kenen ehdoilla tai tiedoilla lainsäädäntöä valmistellaan”, Soinikoski sanoo.

Sen sijaan Soinikoski pitää erittäin hyvänä, että ruohonjuuritason vaikuttamistoiminta ja järjestäytymätön kansalaistoiminta jäävät sääntelyn ulkopuolelle. Näin varmistetaan, että politiikkaan pystyvät osallistumaan kaikki väestöryhmät riippumatta heidän resursseistaan.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Mirka Soinikoski
050 514 4722
mirka.soinikoski@eduskunta.fi
Kansanedustaja ja erikoislääkäri

Mikko Vesterinen
050 566 3793
mikko.vesterinen@eduskunta.fi
Poliittinen avustaja | Edustaja Mirka Soinikoski

Kuva: Salla Merikukka