Eduskunnan monimuotoiset perheet -ryhmä vaatii hallitukselta nopeita toimia vuoroasuvien lasten tilanteen parantamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö on tällä viikolla julkistanut toimenpidesuunnitelman lainsäädännön ja toimintatapojen uudistamiseksi vuoroasuvien lasten tilanteessa. Suunnitelmassa on useita toimenpiteitä, joiden täytäntöönpano voisi sijoittua jo tälle hallituskaudelle.

Monimuotoiset perheet -ryhmä vaatii parannuksia jo tällä hallituskaudella. Vuoroasumista selvittäneen VN TEAS-selvityksen mukaan vuoroasumista hankaloittaa asumistukijärjestelmä, joka ei tunnista lapsen molempia koteja, koulukuljetusten puuttuminen sekä tiedonsaannin ongelmat.

”Esimerkiksi koulukuljetusten mahdollistamista kahdesta kodista voidaan hyvin pilotoida jo nyt. Vanhemmille tulee myös antaa mahdollisuus valita lapsen koulu kumman tahansa vanhemman kodin läheltä”, toteaa eduskunnan monimuotoiset perheet -ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Mirka Soinikoski (vihr.).

”Myös elatusavun määräytyminen vuoroasumistilanteessa kaipaa pikaista selkiyttämistä, tätä voidaan edesauttaa esimerkiksi oikeusministeriön ohjeella”, Soinikoski jatkaa.

VN TEAS -selvityksen mukaan vuoroasuminen on yleisempää paremmin toimeen tulevissa perheissä. Syynä voi olla esimerkiksi se, että asumistuki ei huomioi vuoroasuvaa lasta osana molempien vanhempiensa ruokakuntia.

”Lasten vuoroasuminen ei saa olla vain hyväosaisten mahdollisuus, vaan sosiaaliturvajärjestelmän on huomioitava vuoroasuminen myös silloin, kun perheet tarvitsevat taloudellista tukea sen toteuttamiseen”, huomauttaa Monimuotoiset perheet -ryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Saramo (vas.). ”Asumistuen uudistusta ei tarvitse tältä osin jättää tulevalle hallituskaudelle”, Saramo jatkaa.

Eduskunnan monimuotoiset perheet -ryhmä on kansanedustajista ja eduskunnan henkilökunnasta koostuva ryhmä, jonka tehtävä on edistää perheiden monimuotoisuuden huomioimista lainsäädäntötyössä ja tuoda monimuotoisten perheiden ääntä eduskunnan työskentelyyn.

Lisätietoja:

Eduskunnan monimuotoiset perheet -ryhmän puheenjohtaja
Mirka Soinikoski
mirka.soinikoski@eduskunta.fi

Eduskunnan monimuotoiset perheet -ryhmän varapuheenjohtaja
Jussi Saramo
jussi.saramo@eduskunta.fi