Translaki eli laki sukupuolen vahvistamisesta on viimeistelyvaiheessa. Hallitus on kuitenkin jo ennen valmistelun aloittamista linjannut, että laki koskee jatkossakin vain täysi-ikäisiä ihmisiä. Äsken päättyneellä lausuntokierroksella ylivoimainen enemmistö lausunnonantajista vaati lain ulottamista myös alaikäisiin. Lain ulottaminen alaikäisiin tarkoittaisi, että alaikäinen voisi halutessaan vaihtaa nimensä ja oikeudellisen sukupuolensa koetun sukupuolen mukaiseksi. Se ei tarkoittaisi alaikäisten lääketieteellisten hoitojen lisäämistä nykyisestä.

”Translain rajaaminen koskemaan vain täysi-ikäisiä on ihmisoikeusloukkaus”, sanoo eduskunnan monimuotoiset perheet -ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Mirka Soinikoski (vihr.). ” Sekä esityksestä tehty lapsivaikutusten arviointi että lausuntopalautteen yksimielisyys tässä asiassa puoltavat sitä, että itsemääräämisoikeus oikeudelliseen sukupuoleen ulotettaisiin koskemaan myös alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria.”

Tällä hetkellä alaikäisten aseman säätelemättä jättäminen johtaa ongelmiin esimerkiksi koulussa, matkustaessa, viranomaisten kanssa asioitaessa ja muissa yhteyksissä, joissa henkilö väärinsukupuolitetaan nimensä tai oikeudellisen sukupuolensa perusteella.

”Yhdenkään nuoren ei pitäisi joutua selittämään bussissa tarkastajalle, miksi hänen nimensä ja olemuksensa ovat ristiriidassa keskenään. Itsemääräämisoikeus toisi myös opettajille ja koulun henkilökunnalle velvollisuuden kunnioittaa lapsen ja nuoren omaa itsemäärittelyä”, sanoo ryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Saramo (vas.).

Hallituksen esitysluonnoksessa on lisäksi muutamia muita ongelmallisia kohtia. Vanhemmuuteen liittyvät väestörekisterimerkinnät ja niiden merkintätavat tulisi vielä kerran tarkastella uudelleen.

”Hallituksen esitysluonnos pyrkii varmistamaan transihmisten oikeuden hedelmöityshoitoihin ja muihin lisääntymisterveydellisiin palveluihin, mutta sen toteuttamiseksi on luotu uusi ja lainsäädännöllisesti hankala ’lisääntymisbiologisen sukupuolen’ käsite, jonka väärintulkinnan ja väärinkäytön mahdollisuudet ovat huolestuttavia”, sanoo ryhmän kuultavana ollut Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä.

”Uuden vaikeaselkoisen käsitteen sijaan tulisi korjata suoraan niitä liitelakeja, joihin asia liittyy, esimerkiksi hedelmöityshoitolakia ja aborttilakia”, Jämsä jatkaa.

Eduskunnan monimuotoiset perheet -ryhmä vaatii hallitusta sisällyttämään translakiin myös alaikäisille itsemääräämisoikeuden oikeudelliseen sukupuoleensa.

Lisätietoja:

Mirka Soinikoski
kansanedustaja (vihr.)
mirka.soinikoski@eduskunta.fi

Jussi Saramo
kansanedustaja (vas.)
jussi.saramo@eduskunta.fi

Juha Jämsä
toiminnanjohtaja
Sateenkaariperheet ry
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi