TIEDOTE 15.12.2022
Julkaisuvapaa HETI

Sairaaloiden päivystykset ovat ruuhkautuneet pahasti. Yhtenä syynä päivystyskriisiin on vanhuspalveluiden puutteet. Tämän seurauksena ympärivuorokautisten päivystysten vuodepaikat ovat täyttyneet vanhuksilla, jotka eivät pärjää yksin kotona, mutta heille ei ole mitään muuta jatkohoitopaikkaa kuin ruuhkainen päivystysosasto.

Kansanedustaja ja erikoislääkäri Mirka Soinikoski ehdottaa ratkaisuksi hoivapäivystyksen perustamista hyvinvointialueille. Näin vanhukset, jotka eivät pärjää yksin kotona kotihoivan turvin, saataisiin ohjattua oikean avun piiriin ja pois akuuttiin sairaanhoitoon keskittyvistä päivystysyksiköistä.

Nyt meillä on tilanne, jossa apua kaikenlaisiin tilanteisiin ja ei-kiireellisiin sairastapauksiin haetaan ensiavusta, koska sitä ei mistään muualta saa. Tämä vaarantaa sekä akuutin avun tarpeessa olevat potilaat että vanhukset, jotka ohjautuvat järjestelmän toimimattomuuden takia ambulanssirallin päätteeksi päivystykseen “hätämajoitukseen”. Erikoissairaanhoidolla on hyvin vähän annettavaa kotona pärjäämättömyyteen.

– Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen vuoden alusta mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön sosiaalihuollon kanssa. Tämä mahdollistaa hoivapäivystyksen perustamisen, joka olisi lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoivapaikka niille ikäihmisille, joilla ei ole akuuttia sairaanhoidon tarvetta, mutta jotka eivät pärjää kotona, Soinikoski tiivistää.

Nopeana toimenpiteenä Soinikoski mainitsee myös hoitajamitoituksen lykkäämisen, joka vapauttaisi mitoituksen alaisia julkisia hoivalaitoksia lisäämään paikkoja ja mahdollistaisi myös yksityisten palveluntuottajien apuun tulemisen. Samaan aikaan valvontaa on lisättävä, jotta hoivan laatu saadaan palautettua oikealle tasolle.

– Meidän on hyväksyttävä se tosiasia, että hoitajapulaan ei ole pikaratkaisuja. Lykkäämällä hoitajamitoitusta myös yksityiset palveluntuottajat voisivat auttaa ruuhkanpurkutalkoissa. Lisäksi meidän on pohdittava, voisiko ministeriö myöntää nyt poikkeuslupia sairaanhoitopiireille ja kunnille (jatkossa hyvinvointialueille), jos ne järjestämisvastuullaan esittävät kriisiin paikallisia ratkaisuja, jotka eivät nykyisten pykälien mukaan ole mahdollisia. Näin saataisiin täsmäratkaisuja kohdennettua alueellisen tilanteen mukaan, Soinikoski pohtii.

Pitkän aikavälin ratkaisuina Soinikoski mainitsee hoitoalan palkkaustason korjaamisen lisäksi yhteisöllisen asumisen lisäämisen ja kotihoidon kehittämisen. Nyt kuitenkin tarvitaan nopeita keinoja päivystysten vapauttamiseksi suorittamaan omaa ydintehtäväänsä.

– Meidän on muistettava, että vanhuus ei ole sairaus. Vihreille perheystävällinen työelämä tarkoittaa sitä, että ihmisillä olisi enemmän aikaa huolehtia paitsi lapsistaan myös vanhemmistaan ja muista läheisistään. Yhteisöllisyyden vahvistaminen onkin asia, johon me kaikki voimme vaikuttaa omassa arjessamme. Yhteiskunnan ja työelämän on tuettava tätä kehitystä,  Soinikoski päättää.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Mirka Soinikoski
p.050514472
mirka.soinikoski(a)eduskunta.fi
Kansanedustaja ja erikoislääkäri

Mikko Vesterinen
p. 050 566 3793
mikko.vesterinen(a)eduskunta.fi
Poliittinen avustaja | Edustaja Mirka Soinikoski