Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmä järjestäytyi uudelleen kokouksessaan 9.2.2021. Vihreiden kansanedustaja Mirka Soinikoski valittiin jatkamaan ryhmän puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Jussi Saramo Vasemmistoliitosta. Ryhmän sihteerinä toimii kymmenen perhejärjestön muodostaman Monimuotoiset perheet -verkoston erityisasiantuntija Sara Mäkäräinen.

Yli kolmasosa suomalaisista perheistä on tavalla tai toisella monimuotoisia. Marraskuussa 2019 perustetun ryhmän tavoitteena on edistää näiden perheiden huomioimista poliittisessa päätöksenteossa. Lähtökohtana on, että lapselle hänen oma perheensä on tärkeä ja ainutlaatuinen perhemuodosta riippumatta.

“Olemme viime vuoden aikana kuulleet asiantuntijoita, järjestäneet verkkoseminaareja sekä laatineet ryhmänä kirjallisia kysymyksiä ja kannanottoja. Viime vuonna ryhmän painopisteeksi valittiin lapsiperheellistymisen esteiden purkaminen ja nähdäkseni onnistuimme nostamaan hyvin erilaisia perhetilanteita ajankohtaiskeskusteluun”, sanoo ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Mirka Soinikoski.

Tänä vuonna monimuotoisten perheiden näkökulmasta isoja teemoja ovat esimerkiksi perhevapaauudistus ja sijaissynnytysten sääntelyn edistäminen. Ryhmän tavoitteena on myös nostaa kevään aikana esiin monimuotoisille perheille tärkeitä kuntavaalitavoitteita.

“Kuntapäättäjillä on tärkeä rooli kaikkien perheiden kuntien rakentamisessa. Olennaista on esimerkiksi pohtia, millaisessa kunnassa lapsiperheet haluavat elää arkeaan ja miten turvataan kaikenlaisten kuntalaisten lapsitoiveiden toteutuminen. Kunnat voivat parhaimmillaan tukea vanhempien työllisyyttä erilaisissa perhetilanteissa, mutta se vaatii päättäjiltä kykyä tunnistaa perhemallista johtuvat erityiset tarpeet”, Soinikoski kertoo.

Ryhmän varapuheenjohtaja Jussi Saramo toimii kesään saakka opetusministerin sijaisena ja palaa tiiviimmin ryhmän toimintaan syyskaudella.

Lisätiedot
Mirka Soinikoski
Eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmän puheenjohtaja
mirka.soinikoski@eduskunta.fi
050 514 4722

Sara Mäkäräinen
Monimuotoiset perheet -verkoston erityisasiantuntija
sara.makarainen@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Monimuotoiset perheet -verkoston kuntavaalitavoitteet löydät täältä.