Tiedote 17.11.2022
Julkaisuvapaa HETI

Eduskunnan Lasten puolesta -ryhmä ja Monimuotoiset perheet -ryhmä järjestävät yhdessä seminaarin lasten ja nuorten mielenterveyskriisistä eduskunnan Kansalaisinfossa. Seminaari pidetään lapsen oikeuksien viikolla perjantaina 18.11.2022. Lapsen oikeuksien viikon tämän vuoden teema on lapsen oikeus turvallisuuteen. Lasten ja nuorten mielenterveyskriisin ratkaiseminen on olennaista myös turvallisuusnäkökulmasta.

– Jotta lapsi ja hänen lähipiirinsä tuntevat olonsa tässä yhteiskunnassa turvalliseksi, täytyy mielenterveyspalveluiden ja muiden perheen tukeen liittyvien palveluiden olla helposti kaikkien saatavilla koko maassa. Tässä on edelleen paljon korjattavaa ja kehitettävää. Mielenterveyspalveluiden saanti kohtuullisessa ajassa on edelleen liikaa perheen taloudellisesta tilanteesta ja muista voimavaroista kiinni. Palveluissa on myös paljon alueellista vaihtelua,  sanoo eduskunnan Lasten puolesta -ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Katja Hänninen (vas.).

Seminaarissa lasten ja nuorten mielenterveyskriisiä käsitellään monipuolisesti erilaisista näkökulmista.

– On tärkeä ymmärtää, että kun lapsi sairastuu psyykkisesti, monesti koko perhe tarvitsee apua. Vaikka jokaista lasta tai nuorta tulee hoitaa yksilönä, tulee meidän kiinnittää huomiota koko perheen hyvinvointiin ja tukemiseen.  Jos muut perheenjäsenet eivät saa tukea, tilanne voi pahimmillaan heikentää kaikkien perheenjäsenten hyvinvointia ja heilläkin on riski sairastua, sanoo eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Mirka Soinikoski (vihr.).

Tällä hetkellä monilla paikkakunnilla on huutava pula koulupsykologeista ja koulukuraattoreista. Monissa kouluissa ei koulupsykologin palveluja ole saatavilla lainkaan.

– Palvelut tulisi viedä sinne, missä lapset ja nuoret jo ovat. On hienoa, että hallitus sai sitovan mitoituksen koulupsykologeille ja -kuraattoreille ja mitoitusta tulee edelleen parantaa. Opiskeluhuollon resurssipula on erityisen huolestuttava nimenomaan nyt, kun sekä Suomessa että kansainvälisesti nähdään voimakasta heikentymistä lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnissa, Hänninen toteaa.

Lisäksi seminaarissa puhutaan esimerkiksi siitä, miten lasten ja nuorten mielenterveyskriisi näkyy lastensuojelussa sekä etsitään ratkaisua paremmin toimiviin palveluihin. Seminaarissa kuullaan myös kokemuspuheenvuoro siitä, miten perheen avun ja tuen saaminen toimi lapsen kuoleman jälkeen.

Lasten ja nuorten mielenterveyskriisiä ei kuitenkaan ratkaista vain palveluita parantamalla.

–  On meidän kaikkien aikuisten velvollisuus miettiä myös sitä, miksi lapset ja nuoret sairastuvat psyykkisesti juuri tässä ajassa ja puututtava myös näihin syihin. Varsinkin meidän poliittisten päättäjien on kannettava vastuumme yhteiskunnallisten epäkohtien, kuten eriarvoistumisen ja lapsille kasattujen liian suurien paineiden korjaamisessa, jotta lapset ja nuoret voivat hyvin, Soinikoski lopettaa.

Kaikille avoin Lapset ja mielenterveyskriisi – miten parantaa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita? -seminaari järjestetään eduskunnan Kansalaisinfossa perjantaina 18.11.2022 klo 9.30-11.00.